ANNONS

Länsstyrelsen bjöd in till en dag får ökad kunskap om barns utsatthet för våld, barn i utsatta livssituationer samt hur man kan förbättra det våldsförebyggande arbete. Från vänster Cecilia Malm verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Dalarna och Elsie-Marie Björk, handläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Foto: Veronica Rigtorp

Dag för att förebygga våld mot barn

DALARNA. Länsstyrelsen bjöd in till kunskapshöjande dag om barns utsatthet för våld, barn i utsatta livssituationer samt hur man kan förbättra det våldsförebyggande arbetet.

Dagen riktade sig till personer som i sin verksamhet möter barn och ungdomar, det vill säga personal inom skola och fritid, hälso- och sjukvården, socialtjänst, rättsväsendet samt ideella organisationer.
Att små barn bevittnar, utsätts för eller riskerar att bli utsatta för våld är vanligare än många tror.

De som arbetar inom skolan har en viktig roll för barns välbefinnande och trygghet. Med mer kunskap om våldsutsatthet och hur barn signalerar ökar chanserna att förstå och hjälpa de utsatta barnen. Därför bjöd Länsstyrelsen in till en kunskapshöjande dag på temat Våld mot barn.

Forskning visar att barn som utsätts för våld löper ökad risk för missbruk, kriminalitet, rökning, ätstörningar och andra riskbeteenden i vuxen ålder. Även risken för allvarliga sjukdomar ökar, kanske som en följd av riskbeteendena. Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta förebyggande för att och bekämpa alla former av våld i nära relationer. Det gäller inte minst barn som far illa.

– Talar man inte om problemen så kan man inte förändra någonting. Därför är det så viktigt att vi samlar de aktörer som har möjlighet att göra skillnad. Genom att dela erfarenheter och sprida kunskap om våldet så ökar våra möjligheter att både se och förhindra att barn far illa. Därför är det här en väldigt viktig dag, säger Elsie-Marie Björk, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Under dagen pratade Moa Mannheimer, psykolog och chef på Barnfrid – nationellt kunskapscentrum, om barns behov i utsatta situationer. Det blev också en fördjupning i handledningsmaterialet Liten och trygg som vänder sig till länets förskolepersonal. Även Rädda Barnen medverkade genom Cecilia Malm verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Dalarna. Dagen avslutades med en paneldiskussion för att finna samsyn.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 48 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS