ANNONS

Projektet Cirkulära Klimatsmarta Flöden omfattar en budget på åtta miljoner kronor. Från vänster verksamhetsledare Bygg Dialog Dalarna Åke Persson och projektets ordförande Ronny Beyer.
Foto: Veronica Rigtorp

Cirkulära klimatsmarta flöden får projektmedel

ByggDialog Dalarna har beviljats projektmedel från EU och Region Dalarna för den planerade satsningen på cirkulärt samt klimatsmart byggande och boende. Projektbudget är åtta miljoner kronor

Det nya projektet skapar möjligheter för att ByggDialog Dalarna tillsammans med sina medlemsföretag ska kunna fortsätta med sin framgångsrika modell, att skapa konkreta testbäddar kring specifika frågor.
Återbruk är en väldigt viktig pusselbit i klimatarbetet och arbetet med återbruksfrågan kommer att finnas med aktivt under hela projektets genomförande.
– Vi vill följa med avfallet uppströms, ända upp till arkitektens bord, för att redan där kunna se hur man kan minska på avfallet, förklarar verksamhetschef Åke Persson.
Projektets ordförande Ronny Beyer, som själv varit snickare, har sett hur 30 procent av allt virke sågats bort i byggprocessen och blivit spill.
– Vi bara konsumerar och konsumerar, därför är det viktigt att vi tänker på vad som händer med materialet, säger Beyer.
Han åskådliggör det med Ornässtugan som stått i mer än 500 år, och fortfarande står upp med gott underhåll.
Andra intressanta siffror i sammanhanget är att 20 procent av koldioxidutsläppen kommer från byggsektorn.

Exempel på hur detta arbete rent konkret ska gå till förklarar Åke Svensson så här:
– Vi går till branschen och frågar om de har ett projekt, därefter ”lägger vi på oss” på det bygget och försöker stimulera dem att gå upp en nivå och bli en testbädd, genom att lägga till innovationer. Med frågor som: ”Kan vi pröva göra den här klimatsmart?” eller ”när nu Gylle skola rivs kan vi ta vara på material?”.
Redan i dag har man 19 testbäddar i gång.
ByggDialog Dalarna kommer tillsammans med medlemsföretagen under två år jobba aktivt för att stärka sina kompetenser och affärsmodeller kring cirkulära flöden. Nu finns möjlighet att verkligen testa och utveckla nya produkter och lösningar kring klimatsmarta och cirkulära byggprocesser, produkter och teknikutveckling.
– Vår ambition med arbetet är att våra företag i Dalarna ska bli ledande på att erbjuda kunder en breddad marknad och nya smarta bygglösningar som håller i en ny grön framtid.

ByggDialog Dalarna har beviljats projektmedel från EU och Region Dalarna för det nya projektet ”Cirkulära Klimatsmarta Flöden” med motiveringen:
”Projektet bedöms påskynda bygg- och fastighetssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030 genom att fokusera på cirkulära flöden och klimatsmarta materialval. Genom strukturerade och organiserade samverkansformer mellan aktörer i offentlig sektor, akademi och näringsliv ger projektet möjlighet till en hållbar samhällsutveckling och uppnå en koldioxidsnål ekonomi. ByggDialog Dalarna är en stark klusterorganisation med ett väl upparbetat nätverk av små och medelstora företag, där företagens medverkan bedöms vara hög.”

Projektet ”Cirkulära klimatsmarta flöden” startar omgående och kommer att under cirka två år kunna utveckla nya testbäddar och konkreta resultat kring analysverktyg, återbruk, kunskapsutveckling och nya affärsmodeller utifrån visionen om ett hållbart samhälle i samklang med den Nya Gröna Given i regionen, Sverige och i Europa.
– Det är fantastiskt att ta del av motiveringen och vi ser detta som ett bevis på att aktörerna ser vad vi gjort och tror på det vi vill göra. Men framför allt ser jag det som en vinst för våra medlemsföretag som arbetat intensivt för att lägga grunden till detta projekt, säger verksamhetschef, Åke Persson.

ByggDialog Dalarna
En ideell förening för bygg och fastighetsbranschen i Dalarna.
Ett av länets starkaste kluster.
Har cirka 115 medlemmar, alltifrån kommuner till arkitekter, tillverkningsindustri, konstruktörer och byggfirmor.
Arbetar för att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranschen mot ett mer hållbart byggande.
Binder samman akademin, näringslivet och offentligheten.

Källa: Byggdialogdalarna.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS