Avesta/Norberg

ANNONS

Avesta/Norberg

Inget TV-genomslag med Masarna

AVESTA. Avesta kommun har under flera år haft marknadsföringsavtal med Gasarna Speedwayklubb, värdet av avtalets mediaexponering 2019 blev totalt 486 790 kronor, men inte i TV.

Bredband via luftfiber från Mimerlaven

NORBERG. Norbergs kommun bygger tillsammans med företaget Bluecom en helt ny typ av bredband. Uppe i den 70 meter höga Mimerlaven finns anläähggningen, har man fri sikt slipper man gräva.

Veto eller inte mot vindkraftsplanerna

HORNDAL. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till om de ska använda vetorätten mot 26 vindkraftverk Horndal som By utvecklingsgrupp vill eller stötta planerna.

ANNONS

Ytterligare två vindkraftsprojekt nära Horndal – tillsammans 70 kraftverk

AVESTA. Runt Horndal finns planer på att bygga tre stora vindkraftsparker med tillsammans 70 stora vindkraftverk.

Kommunalrådet i Norberg vill inte se de nedgångna husen

NORBERG. Annonsbladet berättade nyligen om kommunens hot mot en försumlig fastighetsägare som kan tvinga fram en rivning av "gamla lasarettet" i Norberg

Flera nyheter kring luciafirandet i Avesta

AVESTA. Lions Club Avesta tar ett omtag kring luciafirandet i kommunen. Ingen lucia ska krönas men ett par körer kommer att kunna utse en eller flera lucior.

“Känslan är att hoten ökat”

DALARNA Polisförbundets nya rapport "När de som ska skydda attackeras” sätter fokus på hot, våld och trakasserier mot poliser. Siffror visar att förekomsten av detta bitvis eskalerar.

Axel, 11 år, hoppas på en skateramp i Horndal – försökte för fem år sedan

HORNDAL. För fem år sedan skrev då sexårige Axel Sjöström ett nmedborgarförslag om en skatepark i Horndal, vilket inte blev verklighet. Nu gör han ett nytt försök,.

Kommunalrådet “Vi ska ställa allt tillrätta”

NORBERG. Kommunstyrelsen beviljar 120 000 för att kommunrevisionen ska kunna gå gå till botten med upphandlingsskandalen på socialen tillsamans med revisionsbolaget PwC .

Upphandlingsskandalen har JO-anmälts

NORBERG. Christer Filipsson, från Demokraterna i Norberg har JO-anmält upphandlingsskandalen på socialen till Justitieombudsmannen, JO.