Avesta/Norberg

ANNONS

Avesta/Norberg

Lyckad myggbekämpning vid Dalälven

AVESTA. Projektet Biologisk Myggkontroll trodde sig slippa behöva göra någon bekämpningsinsats vid nedre Dalälven, men regn och översvämning ändrade planerna. Bekämpningen av stickmygglarven

BVC Avesta räddas av andra enheter

AVESTA Situationen på Barnavårdscentralen på Familjecentralen i Avesta under sommaren har löst sig. BVC-sjuksköterskor från andra enheter kommer att arbeta i Avesta under sommaren.

Omtalad väggmålning har uppdaterats

AVESTA. Konstnären Carolina Falkholt har under veckan varit på plats i Avesta. På uppdrag av kommunen har hon renoverat och uppdaterat den väggmålning som finns vid Skvallertorget.

ANNONS

Invasiva växter ska grävas bort

NORBERG. Trafikverket vill restaurera artrika vägkanter, bland annat i Norbergs kommun, genom att ta bort invasiva växter som lupiner och jätteloka.

Familjedag ska visa gamla byns historia

AVESTA. Bykkärringar, marknadsstånd, fridsstörare och så konstapel Lehvan. Men inte minst återinvigning av den nyrenoverade finkan. Det är mycket som händer i gamla byn under familjedagen.

Kyrkogårdens oklippta gravar upprör

AVESTA. Många människor har reagerat på att gräset inte har klippts på flera gravar på Grytnäs kyrkogård. Kyrkorådet har beslutat att pastoratet ska sluta att klippa enskilda gravplatser.

Snart dansas det under tak i Åsgarn

ÅSGARN. Den gamla dansbanan vid Åsgarns bygdegård har rivits och en ny är på väg att byggas. Bygdegårdsföreningen har fått EU-medel för att bygga en paviljong med tak.

Ny datortomograf på Avesta lasarett

AVESTA. Bättre bilder och därmed Dessutom förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det är många vinster med den nya datortomograf som nu invigts på Avesta lasarett.

Avestas tjejjour redo att hjälpa och stötta

AVESTA. Nu är Avestas tjejjour MOA igång och redo att hjälpa och stödja Avestas tjejer och personer som identifierar sig som tjej.

Ovanligt tidiga eldningsförbud

DALARNA. I mitten av maj utfärdades eldningsförbud i sydöstra Dalarna för andra gången i år. – Det har jag aldrig varit med om tidigare, säger Anders Nyman, inre befäl på Räddningstjänsten.