Avesta/Norberg

ANNONS

Avesta/Norberg

Ytterligare två vindkraftsprojekt nära Horndal – tillsammans 70 kraftverk

AVESTA. Runt Horndal finns planer på att bygga tre stora vindkraftsparker med tillsammans 70 stora vindkraftverk.

Kommunalrådet i Norberg vill inte se de nedgångna husen

NORBERG. Annonsbladet berättade nyligen om kommunens hot mot en försumlig fastighetsägare som kan tvinga fram en rivning av "gamla lasarettet" i Norberg

Flera nyheter kring luciafirandet i Avesta

AVESTA. Lions Club Avesta tar ett omtag kring luciafirandet i kommunen. Ingen lucia ska krönas men ett par körer kommer att kunna utse en eller flera lucior.

ANNONS

“Känslan är att hoten ökat”

DALARNA Polisförbundets nya rapport "När de som ska skydda attackeras” sätter fokus på hot, våld och trakasserier mot poliser. Siffror visar att förekomsten av detta bitvis eskalerar.

Axel, 11 år, hoppas på en skateramp i Horndal – försökte för fem år sedan

HORNDAL. För fem år sedan skrev då sexårige Axel Sjöström ett nmedborgarförslag om en skatepark i Horndal, vilket inte blev verklighet. Nu gör han ett nytt försök,.

Kommunalrådet “Vi ska ställa allt tillrätta”

NORBERG. Kommunstyrelsen beviljar 120 000 för att kommunrevisionen ska kunna gå gå till botten med upphandlingsskandalen på socialen tillsamans med revisionsbolaget PwC .

Upphandlingsskandalen har JO-anmälts

NORBERG. Christer Filipsson, från Demokraterna i Norberg har JO-anmält upphandlingsskandalen på socialen till Justitieombudsmannen, JO.

Så ska Norberg rädda 63 jobb

NORBERG. "Vi fått en chans att erbjuda Polisens kontaktcenter en lokal, en lösning hos oss i Norberg. Vi ska hitta ett alternativ de inte kan tacka nej till", säger komunalrådet Johanna Odö.

Det gamla lassarettet i Norberg kan komma att rivas

NORBERG. Nu tar kommunen i med hårdhandskarna mot fastighetsägaren av gamla lasarettet i Norberg, en strid som kan tvinga fram en rivning.

Kräver skyltning till minnesstenen där Sverige blev Sverige

AVESTA. Avesta kommun överklagar länsstyrelsens nej till skylt vid riksvägen. Kommunen kräver skylt som visar vägen till Brunnsväcksmonumentet där allmogen besegrade dansken för 500 år sedan