Kategori: Hälsa

“Roligt klur för hela familjen”

Orienteringsklubben OK Kåre står värd för en aktivitet känd som “Naturpasset”. En motionsfrämjande utomhusupplevelse som växt sig populär bland Faluborna. Passet bjuder utmaningar till fots

Läs mer »

“Abstinensen blev inte lika jobbig”

1 juli i år utvidgades rökförbudlagen till att även omfatta allmänna platser utomhus såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser och entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen

Läs mer »