ANNONS

Debatt

Höghastighetståg kräver perfekt räls

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.

Låt bli att kasta skräp i Dalälven

Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.

Inför kurator i äldreomsorgen

Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.

ANNONS

Låt landstinget betala för extra barnpsykolog

Säters kommun har en relativt hög andel familjehemsplacerade barn i relation till stadens befolkning.

Hur sköter Säters majoritet skolan?!

Under all kritik tycker vi. Vi bevittnar oroliga föräldrar, utdragna utredningar, uppgiven personal och skolor med tuffa utmaningar. Resultatet dåligt mående elever och dåliga resultat.

Tolv steg för fler öppna vårdplatser

Nästan tio procent eller 75 av landstingets totalt 743 vårdplatser är idag stängda.

Bättre personalpolitik för fler öppna vårdplatser

Socialdemokraterna fortsätter att vara motståndare till att under en begränsad period anställa ett tiotal hyrsjuksköterskor med syfte att korta operationsköerna vid kirurgen i Falun.

Sjupunktsprogram för Borlänges lärare

Under totalt cirka 70 år har Borlänges skolor styrts av Socialdemokraterna. Resultatet enligt SKL:s öppna jämförelser är förskräckande.

Dagens hjältar har fått nog

Sjuksköterskor, läkare, lärare, barnmorskor, hemtjänsten och skolsköterskor har världens viktigaste yrken.