Kategori: Borlänge

Vad skulle du fråga Gud?

Marcus Sandström tillhör Korskyrkan och jobbar till vardags som läkare i Falun på anestesi, IVA och operation. Sedan två och ett halvt år bor han

Läs mer »