ANNONS

Bygget av de 32 lägenheterna i kvarteret Ålen 2 har börjat.
Foto: Mikael Eriksson

Byggstart av 32 nya lägenheter

HEDEMORA. AB Hedemorabostäder har fått bygglov för de 32 lägenheter som ska byggas i kvarteret Ålen 2. Men dessa lägenheter räcker inte långt då kön av bostadssökande är lång.

Det finns ingen ledig mark där exploatering av nya bostadsområden kan ske. Det skriver Hedemorabostäders vd Erik Kristiansson i ett brev till kommunen. Han vill därför att kommunen ska anvisa Hedemorabostäder mark för nya bostadsområden där flerbostadshus kan byggas.

Han skriver vidare att det tar lång tid innan ett framtida biostadsområde är färdigbyggt och anger som en orsak planprocessen.
Erik Kristiansson efterlyser att det måste bli tillåtet att bygga bostäder på jordbruksmark och han efterlyser även mer tillåtande detaljplaner och vill att framtida detaljplaner bör tillåta minst fyra våningar höga bostadshus.
Den mark som Erik Kristiansson efterlyser bör tillåta minst 60 lägenheter i centralt läge.

Erik Kristiansson säger att det är bättre att mark- och samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på mark än att bostadsbolaget själva letar fram mark. Anledning till detta är att han vill att kommunen ska bestämma hur Hedemora ska utvecklas, åt vilket håll man vill att staden ska växa.

– Det är en större fråga än bara en markbit, det är en samhällsfråga.
Bakgrunden är den att Hedemorabostäder för närvarande har 1 420 som står i kö för en lägenhet varav 1 135 klassas som aktivt sökande.
– För att få en lägenhet i centrala Hedemora tar det mellan 1,5 och 2 år, säger Erik Kristiansson.

I Långshyttan, Garpenberg och Vikmanshyttan är väntetiden något kortare där handlar det om en kötid på någon månad.
Hedemorabostäder har nu fått klart med bygglovet för de 32 lägenheter som bolaget ska bygga i kvarteret Ålen 2, bakom Lappens gatukök. Det handlar om fyra tvåvåningshus med åtta lägenheter vardera. Husen kommer att innehålla två- och trerumslägenheter.

Byggnationerna har dragit igång och Erik Kristiansson räknar med att det ska vara inflyttningsklart under första kvartalet 2019.
Dessutom förs en dialog om en försäljning av Ålen 3 med intressent. På den tomten är tanken att det, enligt den bostadsförsörjningsplan som kommunen lagt fast, ska byggas bostadsrätter

De planer som Hedemorabostäder haft på byggnation av ett höghus på Hägern 40 vid centrumrondellen har fått skrinläggas. Erik Kristiansson räknar upp fler anledningar. Bland annat att den befintliga detaljplanen är för osäker för att bolaget ska kunna ge sig in i en byggprocess. Dessutom är det många som har åsikter om den marken och som haft invändningar mot att det ska byggas. Ett tredje skäl är att det blir svårt att få i hop produktionskalkylen eftersom bygget skulle bli dyrt då det skulle krävas att det byggs ett suterränghus i fler plan.

Även byggplanerna för Bullerbyn har fått skjutas på framtiden då bildningen behöver fastigheten för möta behovet av förskoleplatser.
Bostadsbolagets fråga om mark kommer enligt det besked som Erik Kristiansson fått från kommunchef Annika Strand att tas upp på strategiutskottets sammanträde i början av februari.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 05 2018

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS