Byggpartner får bygga på badhustomen

Här på gamla badhustomten ska huskroppen byggas. Den är planerad som ett L med, med fem våningar i den större huskroppen längs med Markusgatan och en lite mindre huskropp i fyra våningar vid sidan av Omsorgshuset in mot Fredsgatan.
Foto: Rebecca Linder
AVESTA. Gamla Byn AB har nu fattat beslut om att avsätta 180 miljoner kronor för att bygga trygghetsboende och lägenheter på gamla badhustomten.

Detta under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner projektet.
Bostadsbristen samt ett ökande behov av så kallade trygghetsboenden för den lite äldre befolkningen (från 65 år) gör att Gamla Byn nu satsar på att bygga totalt 72 lägenheter samt 727 kvadratmeter lokaler i bottenvåningen. Det blir 32 lägenheter i trygghetsboende och övriga 40 lägenheter blir vanliga hyresrätter. Två företag lämnade anbud på att få ta sig an projektet.

Byggpartner hade lägsta anbudet och överklagandetiden gick ut 13 november. Produktionskostnaden i kalkylen är på 25 400 kronor per kvadratmeter, vilket är något över vad Gamla Byn AB hade siktat på.
Gamla Byns styrelse har nu fattat beslut om att bevilja 180 miljoner kronor till projektet. Roy Uppgård (KD) och Rune Berg (C), reserverade sig mot beslutet som nu ska upp till kommunfullmäktige för godkännande.

På bottenplan i den planerade byggnaden blir det alltså lokaler, totalt 727 kvadratmeter. Omsorgsförvaltningen har bokat upp cirka 300 kvadrat. Det finns även inplanerat att ungdomsmottagningen ska flytta in här på cirka 280 kvadrat. När projektet startades tillhörde ungdomsmottagningen Avesta kommun, men när huset är klart kommer den att tillhöra Region Dalarna. I dagsläget är det inte klart om ungdomsmottagningen kommer att flytta från sin nuvarande lokal i Aaltohuset eller inte.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 48 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. Geografiska läget, livsmiljön och tillgången till kompetens. Det är några av fördelarna med Avesta som lyfts fram i den företagsenkät som kommunen gjort.
AVESTA. Stadsfest och körfest är något av det som planeras när Avesta fyller 100 år som stad. Kommunen bjuder även in föreningar och andra att komma med idéer som ska förgylla jubileet.
AVESTA z Avesta kommun har medvind nu. Kommunalrådet Lars Isacssons (S) presenterade positiva siffror i samband med året företagsfrukosten. Bland annat ett plus på 20 miljoner kronor.