ANNONS

Länsstyrelsen Dalarna har upphävt beslutet om bygglov gällande det blivande särskilda boendet på Prästgärdet, vilket innebär att bygget kommer att bli försenat.
Foto: Pär Sönnert

Bygglov upphävt – boendet på Prästgärdet försenas

Efter att Länsstyrelsen Dalarna upphävt beslutet om bygglov gällande det blivande särskilda boendet på Prästgärdet kommer bygget att bli försenat.

Spaden sattes i marken redan i slutet av juni och den senaste tiden har arbetet med pålandet pågått på Prästgärdet i Säter, där det särskilda boendet – som ska heta just Prästgärdet – ska byggas. Enligt planen ska boendet stå klart 2022 men nu meddelar kommunen att arbetet kommer att försenas, det är dock oklart hur stora föreningarna blir. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen Dalarna upphävt det beslut om bygglov som miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat.
– Länsstyrelsen har gjort sin bedömning och vi kommer att följa och anpassa oss till den bedömningen. Styrgruppen bedömer att punkt två och tre är enkelt åtgärdade. När det gäller den första punkten krävs det att vi låter arkitekten se över på vilka sätt byggnaden ytterligare skulle kunna anpassas för att i högre grad upplevas som flera byggnader, trots att det är en byggnad, säger Mats Nilsson, som är ordförande för styrgruppen för boendet, i ett pressmeddelande.

Styrgruppen meddelar att det faktum att länsstyrelsen nu har upphävt bygglovet kommer att få konsekvenser, både ekonomiskt och för de personer som ska bo på boendet.
– Det blir förseningar, och alla förseningar drabbar de som har behov av det här boendet, det kommer bli en senare inflytt för dem, säger Sune Hemmingsson (C), ledamot i styrgruppen i egenskap av socialnämndens ordförande, i pressmeddelandet.
– Vad gäller kostnaden för förseningen kan vi inte veta det ännu. Förhoppningsvis kan vi hålla ökade kostnader till ett minimum, men vilka förändringar vi behöver göra och hur lång tid det tar tills vi kan få bygglov och därefter startbesked är avgörande, säger Mats Nilsson.

I pressmeddelandet från Säters kommun betonas det att projektet fortsätter och att den pålning som pågår inte påverkas. Detta eftersom det arbetet görs utifrån det första marklovet, inte det bygglov som nu har upphävts.

Fakta.
Länsstyrelsen har tre synpunkter som utgår från detaljplanen som beskriver hur platsen i fråga ska användas vid byggnation. Enligt länsstyrelsens bedömning avviker ansökan om byggnadslov på följande tre punkter:
”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”.
”Fasad ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg”.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS