Bygger bostäder på gamla badhustomten

En skiss på hur det nya bostadshuset skulle kunna utformas. Det är nu dock upp till byggföretagen att komma med egna förslag på hur bygget kan utformas på bästa sätt.
Foto: Gamla Byn AB
AVESTA. Nu går Gamla Byn AB ut med information till byggföretag om deras nya projekt: att bygga cirka 70 nya lägenheter på den gamla badhustomten. Såväl trygghetsboenden som hyresrätter.

– Det här är vårt största byggprojekt på länge och vi hoppas att det finns ett stort intresse bland byggföretagen, säger Jan Näslund, vd Gamla Byn AB.

I dagsläget vet Gamla Byn att de vill bygga cirka 30 trygghetsboenden och det handlar då om tvåor och möjligtvis små treor. Cirka 40 hyresrätter ska också inhysas i det nya huset och de ser gärna en blandning av tvåor, treor och kanske någon enstaka fyra. Huskroppen är planerad som ett L med, med fem våningar i den större huskroppen längs med Markusgatan och en lite mindre huskropp i fyra våningar vid sidan av Omsorgshuset in mot Fredsgatan.

Läs mer i Annonsbladet vecka 21 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

KRYLBO. Det gamla tingshuset har fått en ny ägare i form av Christer Sammils som köpte huset i oktober. Nu berättar han om planerna för huset framöver.
NORBERG. Släkten Landerstedt har drivit slakteri här sedan 1872. Nu har verksamheten fått en nystart tack vare Christoffer Landerstedt och tre av hans vänner.
AVESTA. En 76-årig man med kronisk lungsjukdom fick mycket svåra andningsproblem efter intag av läkemedel och hans liv gick inte att rädda. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.