ANNONS

Det ekonomiska läget i Hedemora är bekymmersamt säger kommunalråd Ola Gilén (S). Prognosen pekar på 43 miljoner minus för 2018.
Foto: Mikael Eriksson

Budgeterat plus kan bli 43 miljoner minus

HEDEMORA . Delårsbokslutet för Hedemora kommun är ingen munter läsning. Prognosen pekar på ett underskott för 2018 på knappt 43 miljoner kronor, till skillnad mot det budgeterade överskottet

När plus och minus räknats samman i kommunens ekonomi slutar det hela med röda minussiffror. Det står klart när ekonomiavdelningen lagt fram ett delårsbokslut per sista augusti. Enligt den budget som politikerna tog beslut om inför 2018 skulle Hedemora göra ett överskott på 9,4 miljoner kronor. Men den prognos som tagits fram för 2018 så kommer kommunen inte att nå dit, utan man kommer att missa budgeten med lite drygt 52 miljoner kronor och kommunen kommer i så fall att få ett underskott på 42,7 miljoner kronor.

Kommunalråd Ola Gilén (S) säger att det ekonomiska läget är bekymmersamt och att kommunen måste spara.
– Förvaltningarna har tagit fram planer på hur det ska göras, säger Ola Gilén.
Bildningsförvaltningen är den verksamhet som har den största avvikelsen. Enligt budgeten hade de tilldelats 394,6 miljoner kronor, prognosen säger dock att de kommer att hamna på 411,8 miljoner kronor i kostnader, en avvikelse på 17,2 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningen har under året presenterat fem olika sparförslag för att nå en budget i balans. Ola Gilén säger att bildningsnämnden beslut att gå vidare med sparförslag nummer 5 som innebär en besparing på 26 miljoner kronor och att 44 tjänster ska tas bort. Hur fördelningen av de 44 tjänsterna ska ske är i dagsläget inte klart.

Även omsorgsnämnden har det ekonomiskt tungt. Totalt pekar prognosen på att de kommer att dra över budgeten med 20,9 miljoner kronor, fördelat med 16,7 miljoner kronor på socialförvaltningen och 4,2 miljoner kronor på vård- och omsorg.
Ola Gilén säger att han fått signaler från omsorgsnämnden att även de har sparförslag som gör att de ska kunna nå sin budget innan året är slut.

En tredje förvaltning som inte får ihop plus och minus är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I deras fall handlar det om att de överskrider budgeten med 10 miljoner kronor.
Ola Gilén pekar på att Hedemora inte är ensam om att ha det tungt ekonomiskt.
– Både stora och små kommuner har det ekonomiskt kämpigt.
– Det kommer att bli avgörande hur det går med regeringsbildningen i Stockholm, säger Ola Gilén vidare.
Med det syftar han på att de politiska partierna har gjort olika utfästelser hur det kommer att bli med statsbidragen till kommunerna, något direkt kommer att bli avgörande för den framtida ekonomin i kommunerna.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 41 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS