ANNONS

Budget med fokus på att bygga Borlänge

BORLÄNGE. Borlänges styrande majoritet föreslår en budget för år 2020 som innebär både satsningar och anpassningar med fokus på investeringar för kommande generationer.

– Hela kommunsverige har ett tuffare ekonomiskt läge. När en av tre kommuner måste göra neddragningar är jag ändå stolt över att vi i Borlänge har cirka 20 miljoner kvar att dela ut på nämnderna då vi är klara med vårt budgetarbete. Vi hoppas nu att de uppdrag vi ger till förvaltningen ska resultera i att vi kan lösgöra mer resurser och göra Borlänge till en ännu mer attraktiv stad, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
Han berättar vidare att man gett samtliga nämnder och verksamheter i uppdrag att genomlysa och redovisa åtta punkter enligt följande: En effektivare bemanning, sjuktalen, lokaler, digitalisering, projekt, koncernsamverkan samt styrmodellens kärna Medarbetardriven chefsstödd utveckling,MUC.

Medel som frigörs genom dessa punkter ska avsättas till de fyra prioriteringsområdena:
– Fler jobb och kompetenshöjande insatser, som ska ge minskad arbetslöshet, mindre försörjningsstöd, minskade sociala kostnader. som ska ge m
– Attraktiv arbetsgivare, genom bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningsdagar, stabila arbetsgrupper, bättre service.
– En skola i världsklass, där fler ska klarar behörigheten, fler som går vidare till arbete, mindre sociala utmaningar.
– Klimatkliv i koncernen, som investeringar för hållbarhet –lägre utsläpp –minskade driftkostnader. som

Sverige och omvärlden är på väg in i en lågkonjunktur. Alla prognoser som finns samt kommunens egna visar att skatteintäkterna inte kommer öka i samma takt som tidigare år. Trots tuffa prognoser ser dock Borlänges situation ljusare ut än för många andra jämförbara kommuner. Men det kommer att innebära utmaningar för Borlänge.

Regeringens höstproposition kommer att blir avgörande. Innehåller den de utlovade 20 miljarderna i välfärdspengar till kommunsektorn, kommer förslaget om kostnads-utjämningsutredningen genomföras, hur blir det med pengarna från Delegationen mot segregation och inte minst får Borlänge kommun en satsning enligt skolkommissionens förslag om riktade medel till utsatta områden? Höstbudgeten kan ge Borlänge kommun förstärkta möjligheter.

Nämndernas kommunbidrag föreslås öka med 1,5 procent mot budgeten 2019 vilket motsvarar cirka 50 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten i Borlänge kommun omfattar cirka 1,9 miljarder kronor fram till 2023, det är både investeringar och reinvesteringar i skolor, förskolor, omsorgsboenden och fritidsfastigheter.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 23 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS