ANNONS

– Vi kommer att bygga mycket på att få gästlärare/föreläsare, för att hålla oss aktuella och relevanta, säger Peter Holmstedt, biträdande rektor, och namndroppar några som tidigare besökt skolan, som Ebbot, Erik Gadd, Rammstein:s producent Jacob Hellner med flera.
Foto: Veronica Rigtorp

Brunnsvik först med högskoleexamensrätt

DALARNA/BORLÄNGE. Brunnsvik folkhögskola i Borlänge blir första folkhögskolan i landet att få högskoleexamensrätt för musikskapande. Ett banbrytande historiskt beslut.

Utbildningen tippas vara i gång hösten 2021.
Brunnsvik folkhögskola i Borlänge har tidigare bedrivit utbildning i musik som leder till konstnärlig högskoleexamen i samarbete med Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet). Nu kan man erbjuda konstnärlig högskoleutbildning i egen regi.
Och det tack vare Peter Holmstedt, biträdande rektor, som tyckte att det behövdes en sådan utbildning i Borlänge.
Han bestämde sig för att, på eget bevåg, söka tillstånd för detta.
Det har varit en lång resa med många handlingar att skicka in. En process som Peter själv till största delen drivit på sin fritid.
– När jag ringde Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och frågade hur man sökte tillståndet, sa de först att det var en omöjlighet att få.
Men Peter gav sig inte så lätt och fick sedermera god hjälp genom ansökningsförfarandet.
Det var därav en strålande glad Peter som via länk från Stockholm mottog minister Matilda Ernkrans besked att tillståndet beviljats.
– Med en konstnärlig högskoleutbildning vid en folkhögskola kan nya grupper av studenter få upp ögonen för högre utbildning.
– Jag är glad att kunna meddela att regeringen beviljar Brunnsviks folkhögskolas ansökan om tillstånd för konstnärlig högskoleexamen i musik, formulerade sig Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
UKÄ har gjort bedömningen att folkhögskolan har de förutsättningar som krävs för att ge konstnärlig högskoleexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen.
– Brunnsvik har de senaste åren genomgått en positiv utveckling och är nu en av Sveriges största folkhögskolor. Det är fantastiskt roligt att vi blir första folkhögskola i Sverige att få högskoleexamen på musikskapande.
– Det känns som ett bevis på att Brunnsvik är på väg åt rätt håll, och kommer att öka attraktiviteten för vår skola, säger Maria Strömkvist (S), ordförande Brunnsvik högskola.
Utbildningen ska ha en omfattning om två års helårsstudier, 120 högskolepoäng, och fullt utbyggd ska utbildningen innehålla 30 helårsplatser. Huvudsaklig inriktning ska vara musikskapande.
– Detta blir en satsning på musiken som helhet i Borlänge. Vi har alltid varit en musikstad och vi får med detta nu en bra musikutbildning från grundskola till högskoleexamen. Fler får nu chansen att testa sina vingar inom kulturlivet.
– Extra bra är det då vi redan har musikgymnasiet Rytmus samt Dalapop i vår stad, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS