ANNONS

20 röda vid Väsmans strand lockade många att semestra i Brittsand under 1940- och 1950-talet.
Foto: Foto: Ludvika Hembygdsförening (O.Anger)

Brittsand går mot en ny vår

LUDVIKA. Förr en fristad för sommarlediga från Asea. Sedan drygt 30 år en folkhemsidyll i förfall. Snart våras det för Brittsand igen.

Den 10 oktober förra året gavs slutgiltigt klartecken för planer för att bygga ett bostadsområde i Brittsand. Fyra år tidigare hade dessa för första gången presenterats för Ludvika kommun.
Under våren inleds de arbeten som krävs för att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I sommar är det tänkt att infrastrukturen i området ska börja ta form.


– Det finns en stor efterfrågan på tomtmark i området och flera intressenter har redan anmält sitt intresse av att bygga. Vi ska inom kort träffa representanter från två av byggföretag, avslöjar Håkan Lodin, ägare till Brittsand Fastigheter.
Planen för området uppskattar att det finns, förutom 14 befintliga fastigheter, plats för ytterligare 60 tomter.

De första kapitlen i Håkan Lodin och Brittsands gemensamma historia skrevs under 1960-talet.
– Familjen har en sommarstuga på Mässan och på väg dit så körde vi förbi semesterbyn. Jag minns hur fint det en gång var där och har retat mig på hur det ser ut idag.

Resan mellan folkhemsidyll och förfall inleddes söndagen den 17 augusti 1947 då ångfartyget Grangärde lade till vid den just färdigställda motorbåtsbryggan. Det var en dag att minnas för alla som då fanns på Aseas lönelistor. Nu gavs de möjlighet att hyra någon av de 20 röda som byggts intill Väsmans strand.
Hyran var satt till fem kronor per vecka och gav tillgång till en fullutrustad stuga med plats för fyra.
Cykel var till en början det enda tänkbara transportmedlet. Resan med hela packningen på pakethållare upplevdes som en avigsida. Asea löste problemet med att köpa in en båt, MY Brittsand. Dagliga turer mellan Lyvikshamnen och semesterbyn löste problemet.

Intresset för att semestera i Brittsand avtog med åren och i början av 1960-talet övervägde Asea att sälja semesterbyn. Löften om en ökad dos av ideellt arbete fick industrijätten att tänka om och istället investera ytterligare i anläggningen.
Vid nyinvigningen 1964 stod bland annat en matsal med plats för uppemot hundra personer klar. Det innebar att semesterfirarna i fortsättningen kunde erbjudas såväl mat som husrum till ett pris av 79kronor och 50 öre för en vecka.
Drygt tio år senare, 1976-1979, gjordes ännu en omfattande satsning på utveckling av semesterbyn då en servicebyggnad med toaletter och duschar uppfördes.

Satsningarna till trots så falnade intresset för att fira sin semester inom synhåll från jobbet. Höga kostnader födde tankar på försäljning hos Asea. 1984 omsattes ord i handling och anläggningen bjöds ut till försäljning.
Två år senare fick Brittsand en ny ägare med hemadress i södra Sverige. Planen var att anlägga 75 tomter avsedda för husvagnar i området.
Då skrevs nästa kapitel i Håkan Lodins och Brittsands gemensamma historia.
– Jag var anställd som grävmaskinist hos det företag som anlitades för att anlägga husvagnsplatserna. Vi fick inte betalt och därför avbröts jobbet, minns han.

Han har sedan dess under drygt 30 år betraktat den forna semesteridyllen under stadier av förfall.
– Tankar kring Brittsand har snurrat i min skalle under många år och det känns väldigt skönt att dessa nu kan omsättas i handling.
Det första steget togs 2013 då Håkan Lodins företag köpte det 28 hektar stora markområdet. Köpeskillingen var satt till två miljoner kronor. Han bedömer att det hittills kostat ytterligare två och en halv miljon.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS