ANNONS

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog, här med Prinsessan Sofia inför 2019 års release av “Handbok för nätföräldrar”. Om Bris nu aktuella rapport angående barns digitala rop på hjälp under pandemiåret 2020 säger han: “Närvaro och uppmärksamhet sker inte av sig självt. Det är ett ansvar vuxna måste ta”.
Foto: Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Bris: “Närvaro och uppmärksamhet sker inte av sig självt”

För andra året i rad summerar Bris de sökfraser oroliga barn använder på nätet. Nu man man konstatera 2020 som ett år präglat av ångest.

Pandemin har gjort avtryck i allas liv – inte minst hos barn. När Bris alltså ånyo summerar vilka sökningar som ledde flest individer till barn- och ungdomssidorna på bris.se träder bilden fram av ett år präglat av ångest.
Samtidigt märks ett trendbrott: frågor särskilt kopplade till mobbning i skolan sjunker med 63,7 procent, jämfört med 2019.
Vilket Bris också ser som en möjlig konsekvens av pandemin.

En mer hemmabaserad vardag för både barn och föräldrar betyder härav heller inte nödvändigtvis högre närvaro i relationen mellan barn och vuxen. Sökorden visar att barn har frågor och funderingar kring psykisk ohälsa och söker bekräftelse av sina känslor. Bris framhåller att barn kan känna utanförskap och andra negativa känslor när föräldrar sitter upptagna vid exempelvis datorn hemma – och i stället för att prata med en vuxen vänder de sig till internet.
För barn som befinner sig i en utsatt situation i hemmet, kan tillgång till hjälp och stöd digitalt vara avgörande.
Bris uppmanar med anledning av resultaten vuxna att göra mer för att trygga och avlasta barn.

Magnus Jägerskog:
– Förra året uppmanade vi sökmotorerna att göra mer, i år ser vi behovet av att föräldrar behöver uppmärksamma och prata med sina barn om deras mående.
– Det är lätt att tänka att vi nu är hemma mer tillsammans och därmed kommer varandra närmare, men närvaro och uppmärksamhet sker inte av sig självt. Det är ett ansvar vuxna måste ta, betonar han i Bris bitvis blytunga rapport.
Listan över sökningar som leder till Bris barn- och ungdomssidor kan i organisationens bedömning visa på en tilltagande psykisk ohälsa, oro och nedstämdhet.

En obehaglig lista över mest frekvent förekommande sökningarna 2020 lyder enligt nedan:
* Ångest.
* Hjälp.
* Har jag ätstörningar?
* Jag mår dåligt.
* Hur skaffar man vänner?
* Jag vill inte leva.
* Jag behöver någon att prata med.
* Mobbad i skolan.
* Stress i skolan.
* Tips för att må bra.

Sökord och fraser relaterade till ångest skjuter i höjden med hela 218, 3 procent. “Hjälp” ökar med 8,9 procent och rörande “Har jag ätstörningar?” är ökningen också stor – 72,7 procent. En trio sökningar som således är intakt högst upp på en olustig lista.
Bris noterar det digitala stödet som extra viktigt under pandemin. Kontakten med barn sker numera oftast via Bris chatt på bris.se.
Men man poängterar att vuxna måste göra mer för att stötta barn genom krisen.
– Barn kanske inte självmant börjar prata om sitt mående, men som vuxen kan du stötta genom att uppmärksamma barns känslor och ställa frågor, säger Magnus Jägerskog.
Han fortsätter:
– Eller så kan man försöka hitta på något trevligt att göra för att få en stund att tänka på något annat när livet känns upp och ned.

Bris har i positiv mening under pandemin sett en ökad tillströmning av gåvor till organisationen, vilket gjort att man kunnat möta upp det höga trycket och minska kötiderna så att fler barn får möjlighet till stöd.
Man konstaterar också betydelsen av att i tider som dessa enkelt kunna få prata med någon om det som är jobbigt i livet.
Bris stödlinje visar tydligt att året inneburit påfrestningar.
Att konfliktytorna ökat när många befunnit sig längre perioder i hemmet tillsammans.
Många vuxnas arbetssituation har förändrats, många har varit isolerade, oroliga och rädda.
Och allt påverkar givetvis barn.
– Det är angeläget att hjälpa barn att slappna av och få tänka på annat nu. Ingen vet hur länge situationen kommer att pågå, konstaterar Magnus Jägerskog.
Och understryker avslutningsvis:
– Vuxna kan utgöra ett viktigt stöd för barn i sin närhet genom att fråga och lyssna på vad barn uttrycker att de behöver just nu för att känna sig tryggare.

Fakta – så kan du som vuxen stötta barn i din närhet
* Ta hjälp av andra vuxna för din egen oro.
* Försök att vila från oron genom att göra vanliga och extra mysiga saker.
* Vi är ombedda att hålla distans. Hitta ett sätt att ha nära kontakt på ändå. Nyttja facetime, chatt och ring till barn i din närhet. Visa att du finns där trots avståendet.
* Lyssna och utforska – hur har ditt barn det nu? Hur kan du avlasta och trygga i år?
* Informera om var barn kan få stöd om de vill prata med en utomstående.
Bris finns varje dag på telefon 116 111, chatt och mejl på bris.se för att hjälpa och stötta barn. Barn är anonyma, det kostar inget och syns inte på telefonräkningen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS