ANNONS

Brandrisk medför ändringar i Dan Andersson-programmet

LUDVIKA. Omfattande ändringar i Dan Andersson programmet som en följd av av den stora brandrisken som föreligger i stora delar av landet.

Den akuta brandrisken medför förändringar av Dan Andersson veckans program. Flera arrangemang kommer att i första hand flyttas.

Brandmästare Håkan Bergqvist vid Räddningstjänsten Västerbergslagen slår fast att brandrisken är mycket stor. Det är därför inte förenligt med god brandsäkerhet att parkera bilar på gräsunderlag.

Dan Andersson veckans arrangörer blev kallade till ett möte klockan 16 på tisdagen i Ludvika Folkets hus. Syftet är att bedöma vilka arrangemang som kan genomföras enligt programmet och vilka arrangemang som behöver flyttas eller ställas in.
– Målet är att genomföra så många arrangemang som möjligt, så säkert som möjligt. Vi får aldrig göra avkall på människors säkerhet i samband med Dan Andersson-veckan, säger Peter Hoxell, tillförordnad verksamhetschef kultur och ungdom.

Tre arrangemang har redan ansetts vara nödvändiga att ställa in:
– Under stjärnorna med Mylla vid Knallis mila i Gruvskogen
– Bränntjärnsvandring vid Bränntjärnstorpet.
– Gonäsheden, Gamla Stugan”, med visning av Dan Anderssons sista bostad.

Arrangörerna kommer att meddela senare om de hittat någon lämplig alternativ plats för arrangemangen.

På kommunens hemsida kommer informationen om Dan Andersson veckan att kontinuerligt uppdateras. Den som har frågor kan mejla Lasse Nohrstedt på Ludvika kommun.

“Vi ber i sammanhanget också alla att respektera de parkeringsanvisningar som finns vid varje arrangemang. Parkering får bara ske på grus eller asfalt” skriver Ludvika kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad i Annonsbladet vecka 31 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS