ANNONS

Kulturtyngda stadsdelen Born återfinns i Faluns nordvästra del, beläget mellan Södra Mariegatan och Kålgården. Nära centrumpuls likväl som sistnämndas lummiga grönska. Och därav attraktivt för bostadsbygge. “Det binder liksom ihop centrum med Slätta och Herrhagen”, säger HSB:s byggchef Per Leidevall.
Foto: Sonny Jonasson

Bostadsbjässar hoppas få bygga Born

FALUN Bostadsbjässar vill bygga nya stadsdelen Born. En plats med starka historiska värden. Om viljor blir till verklighet kommer hundratals lyor för liv skapas i centrala Falun.

Markägare till det av kulturhistoria tyngda området Born i Falun är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – i korta termer SBB. Byggrätter är tingade av HSB, Riksbyggen, Kopparstaden och KlaraBo.
Bostadsaktörer med ambitioner att skapa flerfamiljshus och sätta Born i samtida liv och rörelse.
HSB:s byggchef Per Leidevall gläntar på dörren till rådande status i förarbetet.
– Detaljplanen ska ut på samråd. Vi avvaktar därför processen mellan markägare, kommun och andra instanser som sannolikt ska bedöma det hela, som länsstyrelsen, berättar han.
– Vi är med som tilltänkt exploatör om detaljplanen vinner laga kraft.

Leidevall förklarar att HSB lämnat en handpenning som ger HSB första tjing på 10 000 kvadratmeter av Bornbördig mark, vilket i slutskedet kan komma att innebära cirka 100 nya lägenheter på det till Kålgården närliggande området.
– I nuläget kan vi inte påskynda processen innan grundläggande beslut är fattade, och vi kan heller inte bestämma eller påverka utformningen av markarbeten eller dylikt.
Om bostadsprojektet får de klartecken som krävs kommer tämligen stora förberedelser och åtgärder att behöva genomföras. Delvis på grund av föroreningar i marken.
Born uppbär också lokalt aktade miljöer med stark kulturprägel. Som kuriosa kan nämnas att bland annat flertalet kungar – Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX och Gustaf II Adolf – haft ett gott öga till och avlagt visiter på dåvarande Borns Hyttegård.
– Det vi köpt är egentligen byggklar mark. Men Born är generellt sett väldigt speciellt med tanke på slaggen och inte minst kulturmiljön, konstaterar Per Leidevall.
– Därav styr kommunen i mångt och mycket huruvida Born ska bebyggas, och den stora stöttestenen är i så fall också hur mycket det får byggas. Om det hela blir verklighet är planen att det ska uppföras lite lägre hus i riktning Södra Mariegatan, och snäppet högre i riktning Kålgården, utvecklar han.

Förutom HSB har alltså även Riksbyggen, Kopparstaden och KlaraBo paxat plättar för potentiella byggförehavanden.
I Riksbyggens fall handlar det om cirka 13 000 kvadratmeter och förmodat 140-180 nya bostadsrätter, och för Kopparstaden landar motsvarande siffror på 4 700 respektive cirka 40 hyresrätter. Också för KlaraBo är hyresformatet det aktuella.
Per Leidevall:
– I vårt fall handlar det i första hand om bostadsrätter i flerfamiljshus, vilket också är det vi jobbar mycket med.

Härav är centrala kartfläckar ständigt eftertraktade. En med tiden allt klurigare ekvation i relation till Faluns fysiska förutsättningar och expansiva populationstrend.
– Placeringen som sådan är i Borns fall jättebra. Det binder liksom ihop centrum med Slätta och Herrhagen.
– De här centrala lägena i Falun börjar ju ta slut, konstaterar Per Leidevall.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 35 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS