ANNONS

Kenneth Persson (S), socialnämndens ordförande.
Foto: Veronica Rigtorp

Borlänge kommun gör anmälan till Lex Sarah efter kritik

BORLÄNGE. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot delar av Borlänge kommuns hantering i ett ärende om en familjehemsplacering.

– Vi tycker det är bra att IVO har tittat på fallet och vi har tagit till oss av kritiken. IVO:s kritik handlar i det här fallet inte om att vi gjort fel när vi beslutat om att flytta på barnet, däremot tycker de vi har agerat fel i händelser som skett efteråt, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg i kommunen.
Enligt rapporten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) borde Borlänge kommun ha sett till att barnet hade ett eget ombud när det visade sig att barnet själv motsatte sig kommunens beslut att flytta barnet från familjehemmet.

IVO menar också att barnets post har undanhållits och att barnets möjligheter att hålla kontakten med närstående har begränsats.
– Vi kommer att göra en Lex Sarah-rapport då socialnämnden har haft brister i hanteringen av barn under 15 års rätt att överklaga vissa beslut, säger Kenneth Persson (S), socialnämndens ordförande, och fortsätter:
– I dagsläget har barnet fått ett ombud utsett av förvaltningsrätten i Falun för att kunna överklaga omplaceringsbesluten. Socialnämnden kommer också att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa rätt hantering i framtiden, Borlänge kommun hanterar varje år många barnärenden, gör omfattande utredningar, genomför och beslutar om åtgärder utifrån den samlade bild som utredningarna ger.
– Ärenden där barn är inblandade är alltid komplexa och utifrån kritiken kommer vi ändra i våra rutiner för att det ska bli tydligare om vad som gäller. Mer om ärendet kan jag inte säga eftersom det är sekretessbelagt men vi har gjort en summering av det svar som nämnden har gett till IVO, säger Tomas Ahlin.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS