Borlänge djävulskt tilltalande

6 666 personer har utsett Sveriges fulaste stad. 1 007 anser att Borlänge är minst sexigt.

Ser i siffrorna en koppling till en figur som påstås bo varmt i underjorden. Dristar mig till att kalla detta för en jävla omröstning.

Tillhör dem som finner Borlänge även till sin exteriör vara en tilltalande plats. Mitt enda försvar för detta ställningstagande styrker teorin om att skönheten finns i betraktarens öga.

Sex års fältstudier av Borlängebon målar bilden av ett osedvanligt rättframt förhållningssätt till livet och tingens ordning. Innebörden av begreppet politiskt korrekt tycks inte vara eftersträvansvärt på denna breddgrad.
Hen – ett ord jag aldrig hört uttalas på Tunaslätten – säger vad hen tycker.

Det påstås att Dalarna är det landskap där minst antal personer anser att den stad där de bor är vacker. Den enda logiska förklaring som står att finna är att skönhet kan dränkas av skönhet.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Gamla Bettan har just genomgått den hälsotest som krävs för fortsatt trygg framfart till fromma för, såväl för sin förares bästa som för hans medtrafikanters.
Fler tåg följer tidtabeller. Färre väljer att vaccinera sig mot tropiska sjukdomar.
Lyssnar gärna på Miss Li. En del av förklaringen står att finna bortom ord och toner.