ANNONS

Boliden växer med 15 meter på höjden

GARPENBERG. Boliden fått klartecken av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att börja höja Ryllshyttemagasinet med ytterligare 15 meter och en ny satsning värd 700 miljoner kronor.

Med planerad produktionstakt, tre miljoner ton per år, skulle kapaciteten i sandmagasinet vara fullt utnyttjad 2020-2021. Därför krävdes ett nytt tillstånd att för att fortsätta höja dammarna.
Visserligen miljöprövades Bolidens Garpenbergsanläggning 2012 och då talades det om sandmagasinet i ett 20-årsperspektiv. Men tillstånd för dammanläggningar omprövas vart tionde år så därför har mark- och miljödomstolen på nytt prövat frågan och strax innan jul i fjol så gavs tillstånd att fortsätta deponera anrikningssand i magasinet när Boliden ställt en bankgaranti på 490 000.

Nu är säkerheten lämnad till länssyrelsen i Dalarna och beslutet har vunnit laga kraft.

Boliden har utrett verksamhetens tillkommande miljöpåverkan. Utredningen visar att denna är begränsad.
“Enligt mark- och miljödomstolen kommer Boliden att uppfylla de hänsynsregler som föreskrivs i miljöbalken. Boliden uppfyller genom sin mångåriga erfarenhet inom gruvbranschen kunskapskravet. Inga nya ytor kommer att behövas för deponeringen av anrikningssand, utan detta kommer att ske i befintligt sandmagasin. De höjda dammarna kommer att utformas i enlighet med branschstandarder för dammsäkerhet. Ytterligare åtgärder kommer därvid att vidtas för att öka dammsäkerheten”, heter det i domen.

Anläggningskostnaderna för de investeringar som Boliden omedelbart efter att de fått klartecknet nu börjar med uppskattas till cirka 700 miljoner kronor.

“Av utredningen framgår att den fortsatta kapacitetsökningen av Ryllshyttemagasinet med dammar är nödvändig för den fortsatta gruvdriften i Garpenberg. Fortsatt gruvdrift bedöms vara av stort samhälleligt intresse” bedömer domstolen.

Ryllshyttemagasinen hade innan krönhöjningen en höjd på +241 meter och enligt det nya tillståndet kan de höjas till +256 meter.

Boliden kan nu börja investera 700 miljoner och höja Ryllshyttemagasinet med 15 meter och fortsätta gruvdriften i Garpenberg. Foto Boliden 2016

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Hedemora/Säter v43

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS