ANNONS

Jenny Gotthardsson, områdeschef, och Malin Söderman, hållbarhets- och säkerhetschef, vid Bolidens gruva i Garpenberg som nyligen fått ett utökat miljötillstånd och får bryta 3,5 miljoner ton malm per år.
Foto: Pär Sönnert

Boliden får bryta mer malm i gruvan i Garpenberg: “Vi har slagit i taket”

GARPENBERG Bolidens gruva i Garpenberg har fått miljötillstånd för att utöka produktionen. Nu får företaget bryta 3,5 miljoner ton malm per år. “Som det ser ut just nu så kan vi bryta malm i ytterligare 30-40 år, med de fyndigheter som vi känner till i dagsläget”, säger områdeschefen Jenny Gotthardsson.

På väg in mot Boliden gruvområdet utanför Garpenberg syns den 68 meter höga berglaven på långt håll. Efter att ha sett den gigantiska personalparkeringen, står det klart vilken stor arbetsplats som gruvan utgör.
– Vi har 450 anställda men för att räkna alla som sysselsätts, på olika sätt, via gruvan och alla underentreprenörer så får du nog gångra den siffran med fyra, berättar Jenny Gotthardsson som tar emot i entrén tillsammans med Malin Söderman, hållbarhets- och säkerhetschef på Boliden Garpenberg.

Jenny har varit områdeschef i fyra år nu och både hon och företaget gläds åt det miljötillstånd som innebär att Boliden får utöka brytningen från 3 miljoner ton malm per år till 3,5 miljoner ton per år.
– Vi är jätteglada över det beskedet. Egentligen fick vi tillståndet redan i juni, men efter att det överklagats så har mark- och miljööverdomstolen nu meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd av överklagandet. Nu har vi en plan för hur vi ska utöka brytningen. Vi kommer bland annat att behöva bygga ut lite, säger Jenny Gotthardsson.

Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg. Foto: Pär Sönnert

Kan det bli aktuellt med nyanställningar, efter detta besked?
– Nej, inte av just det här beskedet om miljötillståndet. Vi har redan kapaciteten som krävs och för att kunna växla upp. Vi har slagit i taket på miljötillståndet men nu kan vi utöka. Målet är att vi ska vara uppe på 3,3 miljoner ton malm under 2023, berättar Jenny Gotthardsson.
I gruvan bryts det mestadels zink men även bly, koppar, silver och guld.
– Zinken utgör mer än hälften av metallinnehållet i den malm som vi bryter, säger Jenny Gotthardsson.

Hur mycket malm finns det kvar i marken?
– Som det ser ut just nu så kan vi bryta malm i ytterligare 30-40 år, med de fyndigheter som vi känner till i dagsläget. Men det pågår ständigt ett prospekteringsarbete för att hitta nya fyndigheter. Garpenberg och hela Bergslagen är ett geologiskt intressant område med speciella förhållanden som gör att det brutits malm på så många platser, säger Jenny Gotthardsson.

Bolidens gruva i Garpenberg i Hedemora kommun. Foto: Pär Sönnert

1957 köptes gruvan upp av Boliden.
– Tidigare hade gruvan flera olika ägare, bland annat AB Zinkgruvor. Men man tror att det har brutits malm här ända sedan 375 före Kristus, så det har pågått ett tag, konstaterar Jenny Gotthardsson.

Dagens teknik har dock effektiviserat gruvdriften en hel del, milt uttryckt. Med utsikt över gruvlaven pekar Jenny och förklarar hur verksamheten fungerar, från att berget sprängs och bryts 1 400 meter under oss till att stenblocken bryts ner och partiklarna finfördelas och mineralkoncentrat framställs.
– Sedan lastas det och fraktas till Gävle hamn för vidare transport till våra kunder. Arbetet stannar aldrig av här, det pågår dygnet runt, säger Jenny Gotthardsson.

Hur jobbar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor?
– Bland annat så går vi mot att använda fler elfordon och automatiserade fordon. Att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet är en prioriterad fråga. Även den biologiska mångfalden är viktigt och därför har vi byggt både insektshotell och ett flertal grodhotell här, i närheten av Finnhytte-Dammsjön. Vi måste värna om den lokala miljön som vi verkar i, säger Malin Söderman.
– Hela branschen jobbar med dessa frågor. En konkret sak som vi gör är att ersätta gasolen som idag vintertid värmer upp den friskluft som vi använder i gruvan. Just nu slutför vi byggnationen av en värmeväxlare som kommer att nyttja energin i den varma luften som ventileras upp ur gruvan, på samma sätt som en luftvärmepump. Det kommer att minska vårt koldioxidutsläpp med 20 procent, säger Jenny Gotthardsson.

Malin Söderman är hållbarhets- och säkerhetschef vid Boliden i Garpenberg. Foto: Pär Sönnert

Boliden jobbar även med att återställa det gamla industriområdet, inne i själva samhället Garpenberg.
– Vi rev de gruvspecifika byggnaderna för ett par år sedan. Nu tittar vi på vad vi kan göra med området. Förhoppningsvis kan det bli något som kan komma byborna till gagn, säger Jenny Gotthardsson.
– Området ska efterbehandlas och det kanske kan bli ett rekreationsområde, säger Malin Söderman

Nyligen stod det även klart att Boliden förlänger avtalet med det lokala företaget Långdahls Logistik när det gäller alla bergtransporter under jord, vilket sysselsätter omkring 100 personer.
– Vi konkurrensutsätter alla våra upphandlingar, med fokus på miljö, hållbarhet och säkerhet. Det sker ingen favorisering av lokala företag. Däremot tycker vi att det är kul när de lokala företagen står sig så bra i konkurrensen att de kan vinna upphandlingar på kvalitet, inte på att de är lokala. Klarar man inte våra krav på säkerhet, miljö och hållbarhet så vinner man inte våra upphandlingar, säger Jenny Gotthardsson.
– Det är viktigt att både Boliden och våra underentreprenörer jobbar med dessa frågor. Och om lokala företag jobbar bra med dessa frågor och vinner upphandlingar så kan de vidareutveckla sin verksamhet. Det är win-win för alla parter, säger Malin Söderman.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 43, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS