ANNONS

Blödig bödels bortförklaring

En liten mus har skapat hysteri i vårt hus.

Den bor bakom kylskåpet. Hans, eller hennes, husfrid skulle vara orubbad om hens måltider inte varit så högljudda.
Undertecknad utsedd till bödel.
Har numera nått insikt om mångfalden av mordredskap avsedda för ändamålet. Sneglade blödigt mot hyllan med elektriska apparater som påstods kunna förmå husmusen att hastigt byta adress. Tidigare inköp har vållat viss skepsis. Prislappar med många siffror en annan avskräckande faktor.
Betraktade även burfällor med viss skepsis. Hönsnät och spånskiva för hundralappar störde den inneboende snålvargen. Giljotiner kändes väl grymma och gift gillas inte.
Trots smärtsamma erfarenheter av slagfällor så slog jag till. Förträngde smärtsamma minnen av fingertoppar som i samband med laddning förr fastnat i sådana.
Laddningen av fångstredskapen har hittills varit smärtfri. Ännu har inte ett hårstrå krökts på husmusens kropp trots dagliga passager genom ett minfält av fjädrar spända för att döda.
Uppdragsgivaren kritisk, anser att den ofrivilligt utsedde bödeln borde valt ett annat bete.
Mina, möjligen inneboende, mordiska instinkter mildrades efter ett möte öga mot öga med husmusen.
Hoppas i smyg att hen överlever nyåret. För husfridens och av hygieniska skäl helst på en annan adress.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS