ANNONS

Bilburen miljöbov

Borde nog fundera mer över EU-valet.

Måste erkänna att mitt intresse inte är så starkt som det borde vara. Tycker att det är min förbannade skyldighet att leva upp till det ansvar som vilar på varje medborgare i en demokrati.

Åsikt kräver insikt och ämnet känns för mig svårt att till fullo förstå. Fyllde i det frågeformulär som fanns i en av tidningarnas valkompasser. Färgerna som åskådliggjorde resultatet liknade mest en regnbåge och födde fler frågetecken.

Läste en lista över vilka ämnen som påstås väga tyngst då svenskar ska göra sitt val. Miljöfrågor toppade listan. Instämmer helt, men störs svårt av det storstadsperspektiv som dominerar då detta ämne debatteras. Sverige tar inte slut i Solna…

Bilen har en avgörande betydelse för oss som bor utanför storstäder. Utsläpp av oönskade avgaser är för oss en förutsättning för ett fungerande liv. Inte alla har ekonomiska förutsättningar att köpa det senaste, smartaste och snålaste fordon som marknaden förmår att erbjuda.

Vi blir miljöbovar vare sig vi vill eller inte. Klimatångest löser inte problemen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS