ANNONS

Som ett led i att sprida kunskap om brandsäkerhet bjöd Räddningstjänsten Dala Mitt folk att testa släcka riggade bränder mitt på gågatan i Falun. Ett av många barnfamiljer uppskattat initiativ. På plats fanns brandmännen Erik Baggens och Johan Eriksson från Dala Mitt för att instruera och svara på frågor.
Foto: Sonny Jonasson

Betonar brinnande angeläget budskap

DALARNA. Räddningstjänsten främjar sitt folknära arbete. En kunnig kår lyfter ett brinnande angeläget budskap. Inte minst i årets mest stearinstinna månad.

– Riskerna ökar i takt med antal tända ljus och antal kastruller på spisarna, konstaterar Magnus Jonsson, inre befäl vid Räddningstjänsten Dala Mitt.
Ett av Räddningstjänstens uppdrag är formulerat att stödja allmänheten i brandskyddsarbetet.
Via nationella kampanjer likväl som direktinsatser nära vardagslivet.
Målet är ökad riskmedvetenhet och hur man går tillväga om olyckan ändå är framme.

Brandmännen Erik Baggens och Johan Eriksson, Räddningstjänsten Dala Mitt. Foto: Sonny Jonasson

Magnus Jonsson är inre befäl vid Dala Mitt och äger insyn i ett aldrig avsvalnande säkerhetsklimat.
– Man kan säga att vi som brandmän ju är sista utposten.
– Vår önskan är att bistå med kunskap och medvetenhet hos allmänheten så risktänket är närvarande och att bränder helt eller i ett tidigt skede kan undvikas, förklarar han.
Dala Mitt har tidigare prisats för sin frekventa, upplysande närvaro i sociala medier. De fysiska förekomsterna av brandsäkerhetsarbete kan därtill ta sig uttryck som vid Falu kommuns skyltsöndag. Med knallrött utryckningsfordon och tvåhövdat manskap bjöd man mitt på gågatan folk att testa släcka bränder.
Ett inte minst bland barnfamiljer uppskattat initiativ. Mängder av knoddar fick i samarbete med förälder och brandsläckare tysta hetsiga lågor. Efter förrättat värv delades brandhjälm i plast samt reflex från Brandskyddsföreningen ut.
På plats fanns brandmännen Erik Baggens och Johan Eriksson från Dala Mitt, för att instruera och svara på frågor.
Brandskyddsarbete i praktiken.
I en månad som även är årets ljustätaste och som inte sällan innebär en ökning av heta jobb i kök med julstök.
– Visst ökar riskerna för brand i takt med antal tända ljus och antal kastruller på spisarna, konstaterar Magnus Jonsson.
Och nyanserar:
– Samtidigt är känslan också att vi både lokalt och nationellt jobbat rätt bra med de här frågorna och lyckats nå ut bra i vårt informationsarbete.
Ett tongivande budskap i sistnämnda är devisen “den som tänder släcker”, vilket manar till ansvar och medvetenhet kring levande ljus.
– Det kan ge effekt om olyckan ändå skulle vara framme, att man upptäcker det tidigt, säger Magnus och exemplifierar med en tungt vägande tanketrippel värd att hålla nära i minnet:
– Det handlar om att minimera riskerna, att om möjligt upptäcka branden i tidigt skede, och slutligen om att minimera konsekvenserna.
Att allt fler har brandvarnare i hemmet fastslås också som positivt, vilket också är en utveckling som beskrivs främjas av både Räddningstjänst, bostadsbolag och försäkringsbolag.
Att eld dessutom är ett nyckfullt element som bör hanteras med respekt sammanfattas av Magnus Jonsson i ett kärnfullt klargörande.
– Alla bränder är små i början.
Vilken typ av brandsläckare är lämplig i hemmet?
– Jag skulle säga att en sexkilos pulversläckare är det man bör ha, säger Magnus Jonsson.
För boende i tvåvåningshus rekommenderas att ha en brandsläckare på varje våning. Därtill uppmuntrar Dala Mitt också att det i hemmet ska finnas en brandfilt.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Falun v50

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS