ANNONS

Besöksförbudet på äldreboendena i Norbergs kommun gäller fortfarande.
Foto: Pär Sönnert

Besöksförbudet kvarstår på äldreboendena

NORBERG Norbergs kommun meddelar att besöksförbudet på äldreboendena i kommunen fortfarande gäller. “Vi ska skydda våra äldre så bra vi kan”, skriver kommunen på sin hemsida.

Under en längre tid har det varit besöksförbud på äldreboendena som finns i Norbergs kommun. Förbudet är tillfälligt men gäller tills vidare. Syftet är att förhindra spridning av covid-19.
“Detta förbud gäller fortfarande och vi arbetar med det i enlighet med de allmänna råd som Socialstyrelsen har utfärdat”, skriver kommunen på sin hemsida.

Däremot påpekas det att det finns vissa undantag då anhöriga kan få möjlighet att besöka sina äldre på boendena. “Men det är fortfarande endast i undantagsfall och med särskilt planerade åtgärder i samband med besöket”, skriver Norbergs kommun.

Det kan handla om stark oro eller ett livshotande sjukdomstillstånd för den äldre. Om detta behov finns så är det upp till verksamhetsansvarig att se över om det går att genomföra ett besök, på ett säkert sätt. Ett exempel kan vara att besöket kan ske utomhus, om den möjligheten finns. Det bör även finnas personal på plats som kan hjälpa och stödja under besöket så att besöket kan genomföras på ett bra och säkert sätt.

I mitten av juli öppnade Socialstyrelsen för möjligheten till besök för den som kan visa att man har antikroppar mot covid-19.
“Då det än så länge är svårt att vara säker på vilka tester soBm är tillförlitliga så kommer vi i Norbergs kommun att invänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende säkra antikroppstest som kan vara en grund för ett undantag till besöksförbudet. Detta är för att vi ska skydda våra äldre så bra vi kan under denna pandemi”, skriver Norbergs kommun på sin hemsida.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 32, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS