ANNONS

Bertil Wennberg vill både att staten går in med pengar och att integrerade nyanlända får en chans att få stanna i Hedemora kommun.
Foto: John Leander

Beslutet slog ner som en bomb – öppet brev till migrationsministern

HEDEMORA 57 lägenheter töms när Migrationsverket avvecklar. Kostnader lär vänta för Hedemorabostäder. Hyresgästföreningen i Hedemora har sänt med ett öppet brev till migrationsministern.

”Allsköns offentliga lokaler togs i anspråk till provisoriska flyktingmottagningar, gymnastiksalar och skolor blev sovsalar och tillfälligt tak över huvudet medan en ansträngd samhällsapparat försökte ge de nyanlända en dräglig levnadssituation i avvaktan på att deras ärende skulle avgöras. Stugbyar, vandrarhem och de sista tomma hyreslägenheterna i många mindre kommuner runt om i landet fylldes.”

Så inleds det öppna brev som hyresgästföreningen i Hedemora har riktat till migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Med de orden vill man lyfta fram den omfattande insats som har gjorts av kommunerna i Sverige, inklusive Hedemora, för att skaffa fram tak över huvudet för den stora mängden flyktingar som kom främst 2015.

Syftet framgår senare i brevet.

”Det självklara vore att staten och Migrationsverket tackade för den hjälp som bostadsföretag och övriga aktörer ställt upp med för att klara den utmaning som flyktingströmmarna förde med sig genom att skjuta till medel som möjliggör en rimlig anpassning efter de ändrade förutsättningarna.”

Pengar från staten behövs menar man. Anledningen är att den snabba avvecklingen kommer att kosta rejält för det kommunala bostadsbolaget Hedemorabostäder och i förlängningen också för dess hyresgäster.
– Precis när vi skulle avsluta hyresförhandlingarna i december kom det här som en bomb. Vi var tvungna att gå med på två procents höjning. Det hade säkert blivit en mindre höjning annars, säger Bertil Wennberg, ordförande i hyresgästföreningen i Hedemora.

En hyreshöjning är alltid aktuell, men nu blev den alltså högre för att försöka täcka det faktum att 57 lägenheter i Långshyttan, Vikmanshyttan och även Hedemora kan komma att tömmas inom en väldigt kort period.

I det öppna brevet talas det om ”ett hål som nu kommer att öppna sig i ekonomin”, då en stor mängd lägenheter måste ses över och renoveras samtidigt. Och då kommer inte den höjda hyran räcka långt menar Bertil Wennberg.
– Själva höjningen är en del men förslår inte så mycket. Kommunen har talat om att begära fem miljoner kronor av staten för upprustning av lägenheter. Jag tvivlar på att det räcker. Det måste bli mer. Man måste gå igenom det ordentlig för att få fram den verkliga kostnaden.

Förutom en sådan genomgång vill Bertil Wennberg också att man grundligt ser över möjligheterna för att åtminstone en del av de nyanlända ska få stanna i sina lägenheter i Hedemora.
– Jag känner en del invandrare som bott här rätt länge nu och som har anpassat sig. Så det måste gås igenom ordentligt om en del kan stanna. De kanske har jobb och uppehållstillstånd eller är på väg att få och har barn som går i skolan. Man kan inte bara hasta på.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS