ANNONS

Beslut om skolbesparingar på 21 miljoner

HEDEMORA . Bildningsnämnden har sagt ja till besparingar på 21 miljoner kronor för skolan. Trots det fattas det 10 miljoner kronor för att nå budgetramen.

Under hösten har bildningsförvaltningen presenterat sex olika förslag på besparingar. Inget av förslagen har fallit i god jord hos politikerna. Men nu har bildningsnämnden till slut fattat ett beslut som innebär en besparing på runt 21 miljoner kronor. Men då sparkravet är på 31 miljoner kronor behövs ytterligare 10 miljoner kronor sparas för att nå den budgetram som nämnden blivit tilldelad av kommunstyrelsen.

Det var dock inte en enig nämnd som till slut kunde klubba igenom det (S)-märkta förslaget. Centern valde efter diskussioner att gå fram med ett eget förslag, likaså Kommunlistan.
Det (S)-märkta förslag som vann gehör hos nämnden grundar sig på bildningsförvaltningens förslag nummer 6, men med en del undantag.

Bildningsförvaltningens förslag innehöll bland annat nedläggning av förskolorna i Stjärnsund och den på Jaktstigen samt avveckling av Nattugglan och tvålärarskapet på Vasaskolan. Detta gick dock stick i stäv med det samverkansavtal som majoriteten enats kring. Därför valde (S) att inte avveckla förskolan i Stjärnsund, Nattugglan eller tvålärarskapet. Dock kvarstår avvecklingen av förskolan på Jaktstigen. Vidare hade förvaltningen föreslagit en neddragning av föreningsbidrag med 1,4 miljoner kronor, även detta har plockats bort.
– Vi vill få mer tid att utreda konsekvenserna, säger nämndordförande Anki Rooslien (S).

För att lösa skolans ekonomiska dilemma ser Anki Rooslien två alternativ för kommunfullmäktige; antingen att de skjuter till mer pengar eller att det ges klartecken att inte följa alla punkter i samverkansavtalet
Anki Rooslien säger att med tanke på att skolan har en budget på 397 miljoner kronor och besparingarna på drygt 30 miljoner är det nästan 10 procent som ska bantas bort.
– Det är jättemycket, konstaterar hon.

Vare sig Anki Rooslien eller bildningschef Stefan Grybb vill gå in på hur många tjänster som ska tas bort. Stefan Grybb säger att det i första hand är visstidsanställd personal som kommer att sägas upp.
– Det kommer att bli tuffare, säger Anki Rooslien om situationen för de anställda.
Stefan Grybb säger att förslaget ska ses som kortsiktigt, att det bara löser det ekonomiska trångmålet för 2019. För att komma till rätta med skolans ekonomi på längre sikt krävs strukturella förändringar, att man tar ett helhetsgrepp. Han säger att han är lojal med politiken och vad de beslutar. Men att det i hans uppdrag ingår att ge de små människorna en bra start i livet. För det krävs bra pedagoger. Och för att få bra pedagoger krävs att Hedemora är en fortsatt attraktiv arbetsgivare. Och då små enheter är kostnadsdrivande och alla gånger inte är till godo för vare sig personal eller elever måste kommunen tänka över om alla enheter ska vara kvar.

Anki Rooslien säger att hon inte räds ett beslut att lägga ned någon av de mindre enheterna men att det är en lång process som i så fall måste få ta tid och som måste utredas nogsamt.
Men sista ordet är långt i från sagt i denna fråga. Först när kommunfullmäktige på sitt sammanträde i december sagt sitt är det klart med hur skolans ekonomiska kostym för 2019 kommer att se ut.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter)vecka 46 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS