ANNONS

Elisabeth Berg i samtal med några av deltagarna vid konferensen. Från vänster Mimmi Malmer och Agneta Kronqvist från Skolverket, Elisabeth Berg från Karlstads universitet, Maria Ronsten förvaltningschef Smedjebackens kommun samt rektorerna Rolf Gustafsson, Henrik Nordberg och Josefin Molin.
Foto: Veronica Rigtorp

Smedjebacken får beröm av Skolverket

SMEDJEBACKEN. Cirka 120 lärare och rektorer på skolor i Smedjebacken, från låg- till högstadiet, samlades för att utbilda sig i studie- och yrkesvägledning.

Förra året fick Smedjebackens kommun en uppmaning av Skolinspektionen att utarbeta en plan om hur de jobbar med studie- och yrkesvägledning för de lägre åldrarna.
– Vi kunde inte bevisa hur vi jobbade med det här i lägre åldrar och skolinspektionen gav oss backning på det och då la jag fram till ledningsgruppen för skolan att vi skulle göra detta och dom tog förslaget. Men jag trodde inte alla skulle få gå, säger en överraskad och glad Helena Reichbauer, Studie- och yrkesvägledare i Smedjebackens kommun.

Med hjälp av Samarkand2015 har man nu satsat stort och genomför en gedigen utbildning för alla lärare och rektorer. Med två heldagskurser samt processtöd och handledning på skolorna utbildas skolpersonalen i ämnet.
– Skolverket är mycket nöjda med vår stora satsning och tycker att det är ett jättebra initiativ från kommunen eftersom alla lärare ska få gå. Dessutom står Skolverket för kostnaderna för utbildningen, säger Helena Reichbauer.

Den första utbildningsdagen hölls i Romme Alpins konferenslokaler som fylldes med 120 lärare och rektorer. Skolverket och Karlstad Universitet håller i utbildningen. Att Samarkand, tillsammans med Skolverket, Smedjebackens kommun och Arbetsförmedlingen är drivande aktörer i denna utbildning för skolans personal är en del i arbetet för Västerbergslagens utveckling och attraktionskraft. Ju bättre skola, desto bättre samhälle.
– Vi har bidragit med administrativa resurser och att vara bollplank. Nu när projektet fortskrider kan Samarkand vara en länk mellan skolan och näringslivet. Vi kan bidra till ökad kunskap om arbetsmarknaden och samtidigt öka intresset hos näringslivet att öppna upp för praktikplatser eller på andra sätt att stimulera en framtida arbetsmarknadskompetens, säger Janna Johansson Periera från Samarkand2015.

Från skolan ser man flera vinster med detta samarbete. Exempelvis en möjlighet att elevernas yrkespraktik, prao, kan utvecklas genom ett ökat intresse hos arbetslivet.
– Det är så bra! Vi vill verkligen att praon ska ha kvalité och att eleverna får en bra inblick i de olika yrkesvalen. Här kan Samarkand hjälpa oss att nå ut till näringslivet, säger Helena Reichbauer.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 40 2018. 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS