ANNONS

Stjärnsunds familjer protesterade mot att förskolan i Stjärnsund riskerar att läggas ned.
Foto: Mikael Eriksson

Barnfamiljer protesterade vid fullmäktige

HEDEMORA. Oron är stor hos föräldrarna kring vad som ska hända med förskolan i Stjärnsund . De valde därför att ha en demonstration i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

“Bevara Stjärnsunds förskola.” “Förskolan måste finnas för ett levande Stjärnsund.” Det var några av budskapen som föräldrarna från Stjärnsund hade med sig och ville dela med sig till Hedemora kommunpolitiker när frågan om besparingarna i skolan skulle diskuteras av kommunfullmäktige på tisdagskvällen.
Via sociala medier hade föräldrarna fått reda på att beslut om nedläggning av förskolan i Stjärnsund och Garpenbergs skola skulle tas.
– Vi vill hellre samarbete för att hitta lösningarna, men nu pushas vi till att göra motstånd, sa Ylva Lundkvist Fridh som var en av initiativtagarna till demonstrationen.
Föräldrarna vände sig mot att man inte fått någon information från kommunen i förväg. Ylva Lundkvist Fridh peka även på att under de senaste åren har det flyttat in fler familjer till Stjärnsund vilket gjort att barngrupperna ökat.

När så frågan om bildningsnämndens besparingar kom på tur vid kommunfullmäktiges sammanträde sa bildningschef Stefan Grybb satt totalt handlar det nu om 12,4 miljoner kronor enligt den nya prognosen i juni som måste sparas för att nå budget i stället för de 15,2 miljoner som prognosen i mars visade på.
Bildningsnämnden hade dagen före kommunfullmäktige klubbat igenom ett antal besparingar som de ser måste göras för att nå en budget i balans. Bland annat att Garpenbergs skola och förskolan i Stjärnsund läggs ned under 2020. Även gruvutbildningen vill man lägga ned.

Andra åtgärder som sammanlagt ska ge en besparing under 2019 på 3,3 miljoner kronor berör Nattugglan, kostenheten och heltidsprojekt. Dessutom ska fyra tjänster bort bland annat en biträdande rektor, en förvaltningsassistent och en kvalitetssamordnare.
– Ramen har varit för liten, sa Allan Mattsson (KL) och konstaterade att oppositionen i bildningsnämnden reserverat sig mot beslutet.
– Det finns något som heter politisk heder, det man lovat det ska man hålla. Jag ska påminna vad ni sa hösten 2018.

Allan Mattsson pekade då på att (S) då lovade att inga skolor skulle läggas ned och att (C) i sitt målprogram hade att byskolorna skulle vara kvar.
Kristina Lundgren (C) sa att det inte handlade om någon budgetdebatt och att inga beslut ska tas om några besparingar överhuvudtaget.
Innan kommunfullmäktige kan ta beslut måste bland annat konsekvensutredningar och förhandlingar med facken göras.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 26 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS