Barn och äldre under samma tak

Spadtaget togs av förskolebarn från Talgoxen som ska flytta från modulerna vid Rågskolan och hit när huset är klart, Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande, Sverker Källgården, vd Byggpartner, Sussie Berger (S), ordförande i omsorgsstyrelsen och Laila Borger (S), ordförande i Gamla Byn AB.
Foto: Rebecca Linder
AVESTA. Nu är arbetet igång på allvar med det som ska bli ett nytt kombinerat äldreboende och förskola. Bygget ska vara klart om ett och ett halvt år ungefär, till årsskiftet 2019/2020.

Huset kommer att bli tre våningar och omfattar totalt 5200 kvadratmeter.
– Det är ett spännande bygge och vi ser det här som en bra samverkansmodell och vet andra kommuner i landet som har gjort såhär och med gott resultat. Samtidigt så passar det oss bra eftersom det finns behov av både fler platser inom äldreboende och fler förskoleplatser, sade Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande innan det var dags för det första symboliska spadtaget.

På två översta våningarna i huset blir det äldreboende, fyra avdelningar med totalt 36 platser. En avdelning blir demensboende. På nedervåningen blir det förskola med totalt 120 platser. Hit ska bland annat delar av förskolan Talgoxen flytta. De håller idag till i modulerna vid Rågskolan. Huset får ett gemensamt kök där maten för såväl barnen som de äldre kommer att tillagas. Utvändigt så kommer att byggas en gård för barnen och en för de äldre.
– Så de äldre kommer att ha möjlighet att möta barnen om de vill men de har också möjlighet att vistas ute på sin egna gård utan barn, säger Sussie Berger (S), ordförande i omsorgsstyrelsen.

Det är bildning och omsorgen som tillsammans gjort beställningen på bygget hos Gamla Byn AB. De har i sin tur ingått ett partnerringavtal med Byggpartner AB och budgeten är på 160 miljoner kronor. Partnerring, eller samverkansavtal, innebär att alla arbetar, oavsett vilken sidan man representerar, för en strukturerad samverkan och projektets bästa.
– Jag tycker att det här är det bästa sättet att bygga på för man har hela tiden med sig ekonomin och jobbar tillsammans för att föra projektet vidare, säger Sverker Källgården, vd Byggpartner AB.

För idag vet man inte exakt hur allt ska utformas kring det nya huset. Det finns en skiss på huset och en budget på 160 miljoner kronor som inte ska överstigas.
– Men i och med att vi jobbar tillsammans så går det också att fatta beslut senare i processen, framhåller Sverker Källgården.

Han berättar vidare att de nu genomför markarbeten för att göra marken byggbar. Mycket stora stenar har grävts fram och de ska nu användas i Visentparken som stängsel. Närmast väntar sedan arbete med vatten, avlopp och el innan man börjar arbetet med bottenplattan.
– Till hösten kommer man att se skillnad här. När väl huset börjar resa sig så går det undan, säger Sverker Källgården.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 19 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

KRYLBO. Det gamla tingshuset har fått en ny ägare i form av Christer Sammils som köpte huset i oktober. Nu berättar han om planerna för huset framöver.
NORBERG. Släkten Landerstedt har drivit slakteri här sedan 1872. Nu har verksamheten fått en nystart tack vare Christoffer Landerstedt och tre av hans vänner.
AVESTA. En 76-årig man med kronisk lungsjukdom fick mycket svåra andningsproblem efter intag av läkemedel och hans liv gick inte att rädda. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.