ANNONS

Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988. Den nuvarande lokalen på Bullermyren är inte optimal för ändamålet och planen är att riva den och sälja marken för att förbundet själva ska kunna bygga ett center.
Foto: Veronica Rigtorp

Avtal möjliggör islamiskt center på Bullermyren

BORLÄNGE. Kommunen skriver ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för att möjliggöra byggnation av en föreningslokal bredvid tennishallen på Bullermyren.

Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och en lämplig plats för ett islamiskt center har pågått under många år.
Den nuvarande lokalen på Bullermyren är inte optimal för ändamålet och planen är att riva den och sälja marken för att förbundet själva ska kunna bygga ett center.
Kommunen räknar med att Islamiska förbundet ska kunna söka bygglov i slutet av nästa år.
Det som planeras är en besöksanläggning med mötes – och samlingslokal, för Islamiska förbundet i Borlänge. I lokalen kommer samma verksamhet som idag bedrivs i den gamla förskolan. Det kan vara olika högtider som Ramadan och Eid, fredagsbön, begravningsceremonier, barn – och ungdomsverksamhet och studiecirklar.

Den nya byggnaden föreslås vara på två våningar med en byggnadsyta på cirka 1 200 kvadratmeter och ska anpassas till omgivningarna.
Islamiska förbundet i Borlänge har idag inga böneutrop utanför sina lokaler och de har heller inte i dagsläget planer på utvändiga böneutrop. För att utföra böneutrop utvändigt krävs tillstånd av polisen precis som vid annan verksamhet som ianspråktar offentlig plats. I sådana beslutsärenden hör polisen också kommunen.
Bygget finansierar Islamiska förbundet själva och även de kostnader som uppkommer i samband med detaljplanarbetet. Priset för marken fastställs genom extern värdering.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS