Åvestadalskolan en tryggare arbetsplats

KRYLBO. Kränkningar får konsekvenser. Det är förklaringen till att Åvestadalskolan i Krylbo blivit en tryggare arbetsplats för eleverna.

Uppföljningen av det målmedvetna arbete med syfte att skapa en trygg skolmiljö är upplyftande läsning. Kränkningarna har minskat med 80 procent jämfört med föregående läsår.

Specialiserad personal och tydliga konsekvenser är två viktiga byggstenar. Bland annat har skolan anställt särskilda kränkningshandläggare som utreder, hanterar och följer upp alla kränkningsärenden på skolan.

Vid en enstaka händelse där en elev säger något dumt får man tala med kränkningshandläggaren och föräldrarna blir kontaktade. Om händelserna upprepas eller blir grövre, blir det samtal med rektorn, i det yttersta steget kan rektorn förflytta eleven till en annan skola under fyra veckor.

Åvestadalskolan är en F-9-skola med cirka 500 elever fördelade på förskoleklass, 1-6 och 7-9. Integrerat med skolan finns även Åvestadals fritidshem med fyra avdelningar.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

FORS Svalor utgör en sanitär olägenhet på Stora Ensos kartongfabrik i Fors. Därför har företaget beviljats skyddsjakt på tio svalor. "Det är sista åtgärden", säger platschefen Richard Morén.
Falun utgör hemmaplan för ett nystartat fotbollsläger på Kopparvallen i juli. Som arrangör hittas friska fotbollsformationen Mono Loco Generation.
AVESTA Avestaartisten Johannes Kotschy turnerar på äldreboenden i Dalarna. De första spelningarna skedde på hemmaplan i Avesta.