ANNONS

Avesta kommun var fjärde bästa småkommun av deltagande kommuner i 2019 års kommunvelometer. Kommunen rankas högt inom infrastruktur med många kilometrar cykelväg. Foto: Arkiv

Avesta ska ta fram en cykelplan

AVESTA. Nästa år får Avesta kommun en cykelplan med visioner fram till 2040.

Avesta kommun var fjärde bästa småkommun av deltagande kommuner i 2019 års kommunvelometer. Kommunen rankas högt inom infrastruktur med många kilometrar cykelväg, men lägre när det kommer till cykelpolitik konstateras i en rapport till kommunledningen.
Nu ska det bli ändring på detta, Avesta kommun behöver en strategi för cykling och en cykelplan. Strategin ska beskriva nuläget och den eftersträvade visionen för cykling i Avesta 2040.
Cykelplanen kommer bestå av en handlingsplan för cykelprojekt. I handlingsplanen planeras cykelprojekt långsiktigt, prioriteras och prissätts. På så sätt kan ett tryggt och sammanlänkat cykelvägnät skapas på ett hållbart sätt och med en bakomliggande långsiktig tanke. Med en cykelplan blir det lättare för Region Dalarna
och Trafikverket att prioritera och planera för projekten som ska ingå i länsplanen heter det i rapporten.
Kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från kommunens förvaltningar och bolag.
Målet är att Avesta har en antagen cykelplan med cykelstrategi sista kvartalet 2020. Dokumentet.

Fakta: Två Dalakommuner granskade 2019
Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år.
Avesta fick 52,5 poäng och kom på plats 23 av 45 deltagande kommuner. Ludvika fick 46,5 poäng och kom på plats 28.
Bland 19 små kommuner kom Avesta på plats fyra och Ludvika kom på plats fem.
Avesta har 64 kilometer cykelväg och Ludvika har 113 kilometer.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Avesta Norberg v49

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS