ANNONS

Avesta rasar i årets företagsranking

AVESTA. Avesta rasar hela 64 placeringar i årets företagsranking som nyligen presenterades av Svenskt näringsliv. Totalrankingen landar på plats 202 av landets 290 kommuner.

2009 placerade sig Avesta på plats 111, vilket också är det bästa resultatet under de senaste tio åren. 202 som blir årets plats är den sämsta.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I enkätdelen så tappar Avesta i samtliga frågor utom det som rör tele- och IT-nät samt vägnät, tåg- och flyg. Största tappet ser vi under rubriken tjänstemäns attityder till företagande där man rasar hela 102 placeringar från 87 förra året ner till 189 i år.
Statistiken från SCB och UC är dock inte lika dyster.

Andelen förvärvsarbetande personer i åldern 16-64 år har till exempel ökat. Det största tappet görs inom entreprenader. Alltså andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet. Här rasar Avesta 66 placeringar ner till 221.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS