ANNONS

Avesta kommun köper Brunnbäcks festplats för två miljoner kronor, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner detta vid nästa sammanträde.
Foto: Rebecca Linder

Avesta kommun köper Brunnbäcks festplats

BRUNNBÄCK. Avesta kommun kommer förmodligen att köpa Brunnbäcks festplats för två miljoner kronor. Ett köpekontrakt finns upprättat och ärendet ska behandlas vid nästa kommunfullmäktige.

Det är Thomas Malmqvist som idag äger festplatsen och Brunnbäcksstenen. Den har varit i familjens ägor sedan 90-talet och nu har kommunen kontaktat honom för att de önskar köpa fastigheten.
– Jag får ju inte göra så mycket med marken så nu när kommunen vill köpa den på grund av olika intressen tycker jag det är en bra lösning, säger Thomas Malmqvist.

Initiativet till att köpa in marken kommer från tjänstemän på kommunen. Fastighetens areal är på totalt 39 662 kvadratmeter och omfattar Brunnbäcksstenen, gamla festplatsen, med två dansbanor varav en med tak samt grönytor med närhet till dalälven och båtplatser.
– Vi tror den här marken kan främja friluftslivet och sen ligger fastigheten nära vattenverket i Brunnbäck, säger Lars Isacsson.

Enligt det upprättade köpekontraktet, som kommunen inte har skrivit på än, blir priset två miljoner kronor. Det är kommunens markchef Ulf Lademyr som gjort bedömningen att det är marknadsvärde för fastigheten.
– Jag litar helt på att markchefens omdöme kring priset och att det är marknadsvärdet för den, säger Isacsson.

Enligt honom så har kommunen ingen tanke kring att starta upp någon kommunal festplats, eventuellt kan det bli tal om att arrendera ut den. Men ingenting är klart i nuläget. Kommunen ska sedan ta ställning till om fastigheterna ska rustas eller rivas om de inte är i tillräckligt bra skick.

Brunnbäcksstenen har dessutom redan underhållits av kommunen som bland annat har fyllt i ny färg på stenens inskription, samt målat kättingarna runt stenen. Stenen är ett minnesmärke över det betydelsefulla slaget som utkämpades där år 1521, då dalkarlarna under sitt frihetskrig mot danske kungen slog och fördrev danskarna ur provinsen Dalarna.
2021 blir det alltså 500 år sedan slaget vid Brunnbäck.
– Det kommer såklart att uppmärksammas, inte bara av oss i Avesta, det är ju stort för nationen Sverige, säger Lars Isacsson.

23 april tar alltså kommunfullmäktige beslut om kommunen ska köpa in fastigheten. Först efter detta kan kontraktet skrivas på av kommunalrådet Lars Isacsson och kommundirektör Anders Friberg.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 15 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS