ANNONS

Lars Isacsson (S) kommunstyrelsens ordförande kan glädjas åt att Avesta till skillnad mot många andra kommuner går plus och att prognosen för året pekar mot ett överskott på runt 12 miljoner kronor. Kommunen klarar mot bakgrund att man sedan 2010 haft överskott på sammanlagt 311 miljoner kronor att med egna medel finansiera de investeringar som görs bland annat uppfräschningen av stadshusparken.
Foto: Mikael Eriksson

Avesta går mot strömmen

AVESTA. Runt 12 miljoner kronor plus är prognosen för Avesta kommun för 2019. Avesta skiljer sig därmed från grannkommunerna där fler signalerar för röda siffror och stora sparpaket.

Avesta kommun går plus när grannkommunerna går minus. Årsprognosen pekar på ett överskott på nära 12 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner bättre än budget.
Förklaringen finns långt tillbaka i tiden. Kommunalråd Lars Isacsson (S) säger att han ger en del av äran till den borgerliga allians som styrde Avesta i början av 00-talet och de balanspaket som då togs för att rätta till kommunens ekonomi.

2009 hade den S-ledda alliansen tagit över och kunde klubba igenom ytterligare ett stort balanspaket.
– Vi fick skära bort 50 miljoner kronor på ett år, det var riktigt tufft med stora varsel, säger Isacsson som då var ordförande för omsorgsstyrelsen.
Men han konstaterar att det var något som man var tvungen att göra.
– Det har vi levt bra på.

Isacsson säger att de extra medel i form av statliga bidrag som kommunen fått har man valt att inte lägga på ordinarie verksamhet. Utan valt att satsa på åtgärder som på sikt ska minska kommunens driftskostnader. Bland annat har det hyrts in moduler i stället för att bygga nytt. Det har gjorts satsningar på att få ned arbetslösheten men även på extratjänster och extra utbildningar. Också föreningslivet har fått del av den kakan.

Kommunen har sedan 2010 haft plus på sista raden i resultaträkningen. Isacsson säger att totalt för åren 2010 till 2018 uppgår överskottet till 311 miljoner kronor. Det är något som man nu har nytta av då kommunen är i en expansiv fas med fler stora investeringar på gång, bland annat byggande av gång- och cykelvägar, asfalteringar med mera.
Att kommunen är stadd i kassan och gör att man att på egen hand kan finansiera de investeringar som planeras till och med 2021. Från 2022 kommer man dock att behöva låna för framtida investeringar.

För de kommunala bolagen ser det lite annorlunda ut, där finns ett lånebehov redan idag för de investeringar som är på gång. Isacsson säger att den sammanlagda skuldbördan för kommunkoncernen uppgår till i 1,2 miljarder kronor, men att om det slås ut per kommuninvånare så ligger Avesta i linje med rikssnittet.

En kik framåt i tiden visar att det är tuffa ekonomiska år som väntar. Isacsson säger att det är stora ökningar i grupperna 0 till 18 år och de över 65 år, framförallt är det gruppen med personer över 80 år som ökar. Det gör att de i arbetsför ålder får fler att försörja.
För att klara ekonomin ser Isacsson två vägar, det ena är en höjd kommunal skatt och det andra är höjda statliga bidrag, och där han förespråkar det sista alternativet.
– Höjd kommunalskatt skulle slå hårt mot köpkraften, varnar han.

Enligt det kommunala skatteutjämningssystem som finns idag så levererar Avesta in 29 kronor per invånare med det nya systemet skulle Avesta i stället få runt 600 kronor per invånare och kommunkassan ett tillskott på 14 till 15 miljoner kronor per år.

Trots att tuffare ekonomiska tider väntar runt hörnet så visar även budgeten för de kommande åren ett plus för kommunen. Runt 14 miljoner per år för 2020 och 2021, och det är pengar som fördelas ut. Skolan får 7 miljoner kronor i ökad budget, omsorgen 6 miljoner och kommunstyrelsen 1 miljon. Sammanlagt omsluter budgeten för kommunen runt 1,4 miljarder kronor.

Isacsson säger att han har en förståelse för att det kan upplevas provocerande ute i verksamheterna då man där har det tufft ekonomiskt samtidigt som kommunen investerar i gator och vägar utan ta ett lån. Men att det är där i verksamheterna som grunden för kommunens ekonomi läggs.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 22 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS