Författare: Veronica Rigtorp

Kommunen vill köpa Allégården

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med nuvarande fastighetsägare ta fram ett avtalsförslag utifrån överenskommen förlikning samt att återkomma med avtalsförslaget på kommande kommunstyrelse

Läs mer »

God ekonomi banar väg för satsning

Kommunstyrelsen gav tidigare omsorgsnämnden i uppgift att göra en tydlig riktning med äldreomsorgssatsningen och det landade i ett måldokument, som tidigare presenterats i den här

Läs mer »