Författare: Rebecca Linder

“Abstinensen blev inte lika jobbig”

1 juli i år utvidgades rökförbudlagen till att även omfatta allmänna platser utomhus såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser och entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen

Läs mer »