Åtgärdsanställningar ska tillfälligt utökas

close-up on a businessman hand signing a contract paper
Fullmäktige i Norberg har beslutat om att anslå 922 000 kronor ur kommunens etableringsfond. Pengarna ska gå till att, under 2020, anställa nyanlända personer via åtgärdsanställningar hos arbetsmarknadsenheten.
Foto: Dreamstime
NORBERG Kommunfullmäktige i Norberg har beslutat om att anslå 922 000 kronor ur kommunens etableringsfond. Pengarna ska gå till att anställa nyanlända personer via åtgärdsanställningar.

I december i fjol beslutade regeringen att medel skulle tillföras kommuner som har haft ett högt flyktingmottagande under de senaste åren.
Det här statsbidraget var på totalt 80 miljoner kronor och har fördelats till över 40 kommuner i landet. Norbergs kommun fick 921 817 kronor av bidraget.

Avsikten med det här bidraget är att underlätta för de berörda kommunerna att upprätthålla samt även, om det behövs, anpassa verksamheter för nyanlända personer.

Ledningskontoret i Norbergs kommun har gjort bedömningen att det bästa sättet att nyttja detta tillfälliga tillskott, som är öronmärkt för etableringen av nyanlända, är att ge fler personer ut målgruppen en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden via åtgärdsanställningar hos arbetsmarknadsenheten.

“Den som är anställd hos arbetsmarknadsenheten får språkträning, nya kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, sociala kontakter, rutiner i vardagen och viktiga referenser att ta med sig när de ska ta nästa steg. Åtgärdsanställningar delfinansieras av Arbetsförmedlingen, vilket gör att detta sätt att använda bidraget ger stor utväxling”, skriver ledningskontoret i en skrivelse till kommunfullmäktige.

Fullmäktige beslutade även att ledningskontoret får i uppdrag att rapportera om hur den här satsningen har fallit, vilket ska ske vid fullmäktiges sammanträde den 23 november.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 32, 2020.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Efter halva loppet gick han upp i ledning. Sedan släppte inte Albin Bäckström den och när han rullade i mål var han svensk mästare i mountainbike.
AVESTA Entrén till Avesta lasarett har byggts om och fått en mer välkomnande miljö. "Ett lyft för lasarettet och för Avesta som ort", säger Dan Staffansson, förvaltare på Regionfastigheter.
I spåren av corona har företag det tufft och för många har det bland annat blivit i minskade intäkter och konkurser. I Norberg inrättade kommunen en stödlinje i våras och behovet är stort.