ANNONS

I höstas drabbades fem regioner, däribland Region Dalarna, av stora problem på grund av materialbrist. Nu har det hela utretts grundligt och man fokuserar på åtgärder. “Vi måste arbeta tillsammans på alla nivåer i landet för att säkra tillgången på förbrukningsartiklar i framtiden”, framhåller regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Åtgärder i materialkrisens kölvatten

DALARNA Höstens materialkris inom sjukvården har utretts. En granskningsrapport och Region Dalarnas egen skärskådning visar brister som nu ska bli lärdomar för framtiden.

– Vi har nu en tydlig bild av vad som hänt, nästa steg blir att säkerställa att det inte händer igen, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör i Region Dalarna.

Stikå Mjöberg utvecklar:
– Vi måste arbeta tillsammans på alla nivåer i landet för att säkra tillgången på förbrukningsartiklar i framtiden.
Bakgrunden till det hela tog sin början i höstas. I samband med ett leverantörsbyte fick Dalarna, Västmanland, Örebro, Uppsala och Sörmland (”Femklövern”) stora problem med leveranser av förbrukningsartiklar från Apotekstjänst.
När läget var som allvarligast levererades 18 procent av det som beställts.
Siffror som i april förändrats till att vara 66 procent efter två dagar och 80 procent levererat efter fyra dagar.

I november beslutade berörda regioners direktörer att initiera en en granskningsrapport som nu är klar. Den visar på brister både i Apotekstjänsts leveransförmåga och i hur regionerna var förberedda inför bytet.
Därtill har samtidigt Region Dalarna genomfört en intern utredning rörande materiel- och textilförsörjning. Denna har utförts av Regionservice på uppdrag av regiondirektören och regionstyrelsen. Utredningen slutfördes i april, och den åskådliggör goda skäl att ha enhetlig materiel- och textilförsörjningsdistribuering i regionen.

Region Dalarna meddelar att distribueringskedjan i dag ser lite olika ut. På vissa håll sköter Regionservice hela kedjan, och på andra håll packar vårdmedarbetare upp förbrukningsartiklarna och lägger dem i förråden.
Utredningen konstaterar att en enhetlig materiel- och textilförsörjningsdistribuering i regionen skulle minska den interna sårbarheten. Dessutom avlastas vårdpersonal och vårdhygienen förbättras.

Vidare behöver också lagerhanteringsfrågan ses över ur ett vidare samhällsperspektiv, i syfte att undvika framtida brister.
Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, kommenterar i regionens kungörelse:
– Jag har tidigare gett regiondirektören uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi ska organisera materialförsörjningen i Region Dalarna framöver.
– Jag kommer också verka för att vi samtliga regionstyrelseordförande i ”Femklövern”, eller andra konstellationer, ska titta på en gemensam hållbar materielförsörjning så att vi inte hamnar i samma sårbara situation igen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS