ANNONS

Sedan i juni finns en tillfällig återvinningscentral i Krylbo och nu föreslås att den ska bli permanent.
Foto: Rebecca Linder

Återvinningscentralen permanentas

KRYLBO. Gruvgärdets ÅVC kommer med stor sannolikhet att permanentas under nästa år. Avesta Vatten och Avfall AB har beslutat att godkänna investeringen på 25,9 miljoner kronor.

I juni i år flyttades Avestas återvinningscentral från Karlslund till en tillfällig lokalisering vid Gruvgärdet i Krylbo. Detta för att centralen inte kunde vara kvar vid Karlslund på grund av pågående sluttäckning samt att Källhagen södra industriområde inte är detaljplanelagt ännu.

Källhagen södra är den plats som kommunen pekat ut som första val för en permanent ÅVC men nu verkar det alltså som att detta förslag läggs åt sidan. Istället ska den tillfälliga återvinningscentralen i Krylbo permanentas.
– Den nya återvinningscentralen i Krylbo har tagits emot väl av besökare, personal och entreprenörer. I stort sett alla tycker att den fungerar bra med en bra logistik, säger Erik Nordén, vd på Avesta Vatten och Avfall AB.

De har också fått lägga ner mer pengar för funktionaliteten än vad som var tänkt för en tillfällig  ÅVC, bland annat har de tvingats asfaltera stor del av ytan för att det ska fungera med containerhantering och transporter.
Det finns dock vissa frågetecken kring hur centralen leder till ökad trafik på Järnvägsgatan.
– Kommunen har nu därför fattat beslut om att påbörja projektering av Lerbäcksleden som när den är färdig kommer att avlasta trafiken genom Krylbo och Järnvägsgatan, framhåller Erik Nordén.

Det som krävs för att göra Gruvgärdet till en permanent ÅVC är bland annat färdigställande av ytor med asfaltering och planteringar, byggnader för farligt avfall, kontor och personalutrymmen, verkstad och maskinparkering samt skalskydd och grindar. De totala kostnaderna för samtliga åtgärder inklusive markåtgärder beräknas landa på 25,9 miljoner kronor.
– Det krävs även en relativt liten insats att göra om ÅVC:n till en permanent sådan. Totalinvesteringen för att göra det är också relativt låg jämfört med andra återvinningscentraler som byggts i länet, framhåller Erik Nordén.

Investeringen på 25, 9 miljoner kronor har godkänts av Avesta Vatten och Avfalls styrelse. Frågan ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Planerad byggstart för projektet är under tredje eller fjärde kvartalet nästa år.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 51 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS