ANNONS

Maskinist Krister Skogsberg i samråd med arkeologen Jimmy Karlqvist.
Foto: Ann-Louise Ebberstein

Arkeologiska utgrävningar pågår

ORNÄS. Arkeologerna Jimmy Karlqvist och Mattias Frisk från Dalarnas museum fick “lön för mödan” i samband med förundersökningarna vid Ornäs IP. Bland annat upptäcktes en del av en vändrost.

– I björkdungen ner mot Ornäs kvarn finns det arkeologiska lämningar som knyter an till kopparhyttan som vi vet har funnits i området. I detta fall är det två bås från en vändrost, bekräftar Jimmy Karlqvist.
Vändrostning var ett av stegen i förloppet att förvandla den brutna malmen till koppar som bidrog till bergsmännen rikedom.

I korthet kan man beskriva att vändrosten var en byggnad med kanske fem till tio bås och var den oxidationsprocess som gjordes för att rena skärstenen. Under själva processen flyttades malmen mellan båsen där det fick ligga olika länge i skilda temperaturer för att på så sätt ”rosta” ut orenheter.

Den medeltida kopparhyttan ska ha legat intill Faxåns mynning ut mot Ösjön och var en av de mer sydligt belägna hyttorna i Kopparbergsslagen. Hyttans placering nära vattnet var för att nyttja vattenkraften optimalt.

Enligt en artikel av Schultze, skriven 1780, hade en skattekvarn uppförts vid ån någon gång på Arent Perssons tid, alltså redan på 1520-talet. Schultze beskriver kopparhyttan som bestod av en ugn och två rosthus – varav ett alltså upptäcktes i samband med den arkeologiska undersökningen.

Enligt fornminnesregistret har det tidigare påträffats lämningar av en slaggvarp och en spridd slaggförekomst på en yta av 150 gånger 50 meter, något som de båda arkeologerna kunde konstatera vid sin undersökning.
– Det där är resterna av den åkermark som ska ha legat intill själva hyttan, säger Mattias Frisk och pekar på ett grått stråk nära schaktbotten, ett par meter ner i ett av schakten.

På en historisk karta från 1693 syns ett slaggvarpsområde där björkdungen nu är belägen. Fornlämningen har inte undersökts tidigare, men när nu kommunen planerar bostäder på platsen blev det angeläget.

Förundersökningsområdets yta är cirka 1,1 hektar stort och omfattar den nu uppgrävda fotbollsplanen.
– Vår uppgift är bland annat att fastställa fornlämningens ålder, utbredning och karaktär, berättar Jimmy och pekar ut över det uppgrävda området.

Nästa steg är att avrapportera till länsstyrelsen som bedömer om det ska bli ytterligare undersökningar. Det är också länsstyrelsen som beslutar om området ska bevaras för eftervärlden.
Om detta vill de båda arkeologerna inte spekulera i. Klart är dock att undersökningsområdet inte inbegriper A-planen på idrottsplatsen.
– Nej, det är den nordöstra delen ner mot kvarnen som är mest intressant.

Kostnaden för utgrävningarna beräknas uppgå till 220 000 kronor. En utgift som faktureras Borlänge kommun.

Fotnot: Ornäs kvarn, den kvarnbyggnad som ligger intill Faxån vid mynningen av Ösjön, har funnits på platsen sedan 1600-talet.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 24 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS