ANNONS

Arbetsmiljöverket noterar en drastisk ökning av arbetssjukdomar för pandemiåret 2020. Inom vissa yrkeskategorier är siffrorna skyhöga.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Kraftig ökning av arbetssjukdomar i pandemin

DALARNA. De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt under 2020. Hela 86 procent i negativ bemärkelse, och pandemin ses som tongivande orsak. – Medarbetarna i vård, omsorg och sociala tjänster har varit särskilt utsatta för smitta i arbetet, redogör Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet.

Anmälda arbetssjukdomar inom vård, omsorg och sociala tjänster skjuter i höjden för pandemiåret 2020.
Statistik från Arbetsmiljöverket påvisar i dagsläget att det framför allt är kvinnor inom vård och omsorg som anmält att de blivit smittade och sjuka i covid-19.
I fjol registrerades 19 800 anmälningar till Försäkringskassan om arbetssjukdomar. Kvinnornas anmälda arbetssjukdomar gick upp med 119 procent jämfört med 2019.

I Arbetsmiljöverkets preliminära sammanställning ses männens ratio i sammanhanget hamna på en ökning om 28 procent.
Den påtagliga ökningen, samt skillnaden mellan män och kvinnor, härleds alltså till pågående pandemi.
Vilket manifesteras via det faktum att många anmälningar är kopplade till covid-19 och medarbetare inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster.
De har uppmanats anmäla arbetssjukdomar orsakade av covid-19 till Försäkringskassan, då Arbetsmiljöverket baserar sin statistik på just dessa anmälningar.

Och inom nämnda tre branscher ökade anmälda arbetssjukdomar med hela 308 procent.
– Medarbetarna i vård, omsorg och sociala tjänster har varit särskilt utsatta för smitta i arbetet, konstaterar Arbetsmiljöverkets Ann Ponton Klevestedt i en kommuniké från myndigheten.
Och fortsätter:
– Men vi har en allmän smittspridning och det är viktigt att alla arbetsgivare gör sitt yttersta för att minska smittspridningen på sina arbetsplatser i väntan på vaccin. Ingen ska behöva bli smittad eller sjuk av sitt arbete.
Arbetsmiljöverkets sammanställning visar att arbetssjukdomar som beror på kemiska och biologiska faktorer, där smitta ingår, utgör primär orsak till ökningen.
Arbetssjukdomar som orsakas av exempelvis organisatoriska och sociala faktorer, ergonomiska eller fysikaliska, som buller och vibrationer, minskar däremot.

Vidare konstateras att det under 2020 inträffade 24 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, vilket är 12 färre än året innan.
Den preliminära statistiken visar också att de anmälda arbetsolyckorna har minskat något under 2020.
Arbetsmiljöverket meddelar att mer information om arbetsskadorna 2020 finns tillgänglig i början av juni, när arbetsskaderapport med officiell statistik presenteras.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS