ANNONS

Generaldirektör Mikael Sjöberg gästade Borlänge. Från vänster; Utvecklare funktionshinderomsorgen Anett Andersson, generaldirektör på Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg, ordförande i omsorgsnämnden Anita Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) och sektionschef Arbetsförmedlingen Borlänge Marie Örjes. Sittande från vänster ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden Kenneth Persson (S), Arbetsförmedlingen chef för Mellersta Dalarnas Maria Andersson och vid datorn näringslivsutvecklare Ulrika Hage
Foto: Veronica Rigtorp

Arbetsgivare kan behöva ändra sina krav

BORLÄNGE. Borlänges politiska ledning hade bjudit in Arbetsförmedlingens generaldirektör till dialog för att bland annat prata om samarbeten men också om utmaningar som Borlänge står inför.

Borlänges politiska ledning hade bjudit in Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg för dialog. Politiker och tjänstemän från kommunen kom i samtalen med Mikael Sjöberg bland annat att ta upp arbetet med projektet “Dubbelt upp”, samverkan med Arbetsförmedlingen, hur vissa Borlängebor faller mellan stolarna, implementeringen av extra tjänster och Borlänges utmaningar med arbetslöshet.

– Vi har berättat lite om läget för olika enheter i kommunen. Vi har 7,7 procent öppen arbetslöshet samtidigt har vi många företag som har svårt att hitta personal. Det gäller för oss att matcha folk och rusta dom, sa Jan Bohman (S) ordförande i kommunstyrelsen.
– Vi har pratat om etableringen av nyanlända, där många står långt från arbetsmarknaden, det kanske inte alltid är en traditionell utbildning som är lösningen utan vi behöver finna andra kortare utbildningsalternativ. För många blir det ett moment 22, man lär sig inte språket och får då inte jobb, men får man jobb lär man sig jobbet.

Han och de övriga som medverkade vid mötet med Mikael Sjöberg var Anita Nordström (S), ordförande i omsorgsnämnden, Kenneth Persson (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Ulrika Hagen, näringslivsutvecklare, Marianne Sjöström, verksamhetschef arbetsmarknad och vuxenutbildning, Anett Andersson, utvecklare funktionshinderomsorgen, med flera menade att här finns människor med kompetens som inte utnyttjas.

– Vi har pratat mycket om etableringen av nyanlända, men nu pratar vi också om personer med funktionsvariationer, som kan jobba. I Mölndal har man jobbat med även de här människornas kompetens och lyckats, berättade Mikael Sjöberg.

Borlänge kommuns och näringslivets arbete med utmaningen “Dubbelt upp”, kom också att diskuteras och där var generaldirektören mycket imponerad.

Han menade att som det ser ut i Borlänge ser det ut i resten av riket. Den akuta kompetensbristen och arbetslösa som inte alltid går att matcha. Här behövs mer insatser från Arbetsförmedlingen och kommunen, var för sig eller tillsammans.
– Ibland kanske också arbetsgivaren måste ändra sina kriterier. Det kanske inte behövs så mycket kompetens för tjänsten, menade Mikael Sjöberg.

Annonsbladet (Borlänge) vecka 47 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS