ANNONS

E16 Gagnbro mot Borlänge.
Foto: Veronica Rigtorp

Arbetet startar för att öka säkerheten på E16

BORLÄNGE/DJURÅS. I juni börjar Trafikverket bygga om E16 mellan Borlänge och Djurås till en mötesfri väg, vilket ökar trafiksäkerheten rejält. För gående och cyklister blir det ett separerat gång- och cykelstråk. Först ut är sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra trafikmiljöerna för att öka trafiksäkerheten och skapa hållbara transporter. Mötesseparerade vägar är ett effektivt sätt att uppnå bättre trafikmiljö. Säkra gång- och cykelvägar, som vi nu kan åstadkomma här, är också väldigt viktiga. Det känns bra att vi nu möjliggör för en säker, klimatsmart och hälsosam pendling, säger Patrick Svärd.
För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och kapaciteten på E16 mellan Borlänge och Djurås bygger nu Trafikverket om vägen. Vägen byggs i huvudsak om till en 2+1-väg med mitträcke som förhindrar frontalkollisioner. En kortare sträcka på cirka två kilometer kommer att bli fyrfilig, så kallad 2+2-väg, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Utfarterna längs E16/väg 70 blir färre och säkrare. Gång- och cykelstråk och lokaltrafik separeras från E16/väg 70. Längre fram i projektet bygger Trafikverket viltstängsel samt ett flertal djurpassager som ska göra det möjligt för djur att passera under vägen på ett säkert sätt.
Bullervallar och bullerskärmar byggs för att skydda fastigheter från buller. Trafikverket tar höjd för hur bullersituationen ser ut om cirka 25 år.
När allt är klart blir det kortare restider. Hastighetsgränserna ökas från nuvarande 60 kilometer/timme till 80 kilometer/timme respektive från 80 kilometer/timmen till 100 kilometer/timmen.
För att uppnå en klimatneutral infrastruktur senast år 2050 ställer Trafikverket krav på projektets entreprenörer att reducera klimatbelastningen i projektet med 15 procent i relation till normalläget (utgångsläget år 2015).

Ombyggnationen av E16 Borlänge-Djurås är indelad i tre etapper; Mellstarondellen-Norr Amsberg, Norr Amsberg-Sifferbo och Sifferbo-Djurås.
Arbetet med den första etappen, mellan Mellstarondellen och Norr Amsberg, startar i juni.
– Det känns väldigt bra att vi äntligen kan börja skapa värdefulla förbättringar som håller länge. Vi börjar nu med avverkning inför breddningen av den befintliga vägen och bygger en förbiledningsväg som behövs när vi bygger passageporten in till Norr Amsberg. Vi ska även genomföra viktiga insatser för att skydda grundvattnet, säger Patrick Svärd som är Trafikverkets projektledare.
Arbetet med sträckan Mellstarondellen-Norr Amsberg pågår fram till mitten av 2023. Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela ombyggnationen. Hastigheten kommer att sänkas där aktivt arbete pågår för att säkra arbetsmiljön för dem som arbetar på vägen.

Samtidigt genomförs en del andra upprustningar av vägnätet kring Borlänge. I sommar gäller det bland annat upprustning av väg 293 och nybyggnation av cirkulationsplatser vid Masergatan och Ritargatan. Vissa perioder kommer det att leda till köer på E16.
Vägplanen för Sifferbo-Djurås är nu inlämnad för fastställelse. För Norr Amsberg-Sifferbo pågår vägplanearbete där man just nu hanterar synpunkter som kommit in under granskningsperioden för sträckan.
Byggstart för etapp 2 och 3 blir tidigast under andra halvan av 2023 och beräknas i nuläget vara färdigställt i slutet av 2026.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS