ANNONS

Charlotte Terner och Ulrika Bergvall ser framtiden an för en nu starkare kirurgklinik på Falu lasarett. Återöppnandet av hela avdelning 11 upplevs som ett stort lyft för verksamheten. “Det här är en kirurgisk akutvårdsavdelning, och grundtanken är att inga patienter hos oss ska behöva överstiga fem dygn i vårdtid och att vi inte ska vara beroende av hjälp från akuten eller andra vårdgrannar”, förklarar Charlotte Terner. Kava – kirurgisk akutvårdsavdelning.
Foto: Sonny Jonasson

Äntligen medvind för Falukirurger

FALUN. I backspegeln är det hyfsat nattsvart. Horisonten ser desto ljusare ut. Kirurgen har gått från blytung till sylvass. Från kris till kraft.

Turerna har varit många, stormarna starka och långa.
Vinden har mojnat. Avdelning 11 är återöppnad.
Nu vankas fler kirurgiska ingrepp, förhoppningsvis färre strukturella angrepp.
– Det har varit ett jättetungt år, konstaterar verksamhetschefen Ulrika Bergvall.
– Nu känns det dock positivt, och vi är på väg åt rätt håll.

Färre vårdplatser och personalbrist har utgjort rejäla prövningar för samtliga vit- eller blåklädda på kirurgen.
I nuläget har man lyckats nyrekrytera kompetent arbetskraft likväl som att kunna sätta nya mål gällande fortsatt ökad kapacitet.
– Målet innan årets slut är 64 vårdplatser, och att framöver kunna nå vår maxvolym om 74 platser, utvecklar Ulrika Bergvall.

Det senaste året har ett pilotprojekt benämnt VNS (Vårdnära Service) uppbådats.
Personal från landstingsservice har knutits till kirurgen för att bistå med exempelvis sängtransporter och andra sysslor som inte rör den direkta vårdinsatsen.
Något som fallit tämligen väl ut.
– Det har frigjort resurser och varit en klar tillgång, och jag tror att båda parter känner att samarbetet fungerar bra, säger Ulrika Bergvall.
– Ett viktigt ledord har varit “vi”. Inte vi och de. Tillsammans har vi hittat rätt i det här arbetet.

Vidare förklarar Ulrika att kirurgen nu präglas av bredd och tack vare nyrekryteringen banat väg för en akademisk formtopp.
– Vi har nu kunnande från flera av landets olika regioner såväl som lokalt förankrad personal, vilket är en eftersträvansvärd balans, framhåller hon.
– Och vår personal som stannat kvar under kristiden är en oerhörd tillgång och värda en eloge, hyllar Ulrika Bergvall.

Kollegan tillika avdelningschefen Charlotte Terner sjunger samstämmigt personalens lov, och ger därtill en inblick i verksamhetens sanna syfte och vårdbaserade natur.
– Det här är en kirurgisk akutvårdsavdelning, och grundtanken är att inga patienter hos oss ska behöva överstiga fem dygn i vårdtid och att vi inte vara beroende av hjälp från Akuten eller andra vårdgrannar, förklarar hon.

Här ombesörjs konsekvenser av fallolyckor, bilolyckor, gallbesvär, ändtarmssprickor, njursten och tung cancerkirurgi. Bland mycket annat.
– Därav behövs ju fler vårdplatser där patienter kan skrivas såväl in som ut snabbt.
Att avdelning 11 återigen står till förfogande är ett klart lyft för en hårt pressad arbetsplats.
– Det här behöver vi, och det ger oss en del av den flexibilitet som är så viktig i vårt arbete, framhåller Charlotte Terner.

Både Terner och Bergvall vittnar om ett fortsatt långsiktigt arbete för att möta stundande utmaningar och nå full kapacitet. En avdelning är alltjämt stängd.
– Det kommer att ta tid, men det känns bra att det går åt rätt håll och att vi har ett stabilare läge än tidigare, betonar de.

Charlotte Terner:
– Vi har varit väldigt vingklippta, och såväl kardiologen som kvinnoklinikens gynekologiska avdelning har ställt upp mycket för att hjälpa oss.
– Nu får vi lite mer tid för det vi är duktiga på. Kirurgen på Falu lasarett är framstående, och här finns specialkompetens i hög grad.

Vid regnbågens slut finns om inte en skatt, så väl en ven av äkta välvilja och ett scenario motsvarande det som måste sägas vara sjukvårdens själ – att hjälpa människor må bättre.
– Vi har gått igenom ett stålbad men kommit ut starkare. Och de verkliga vinnarna är ju patienterna, säger Charlotte Terner.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS