ANNONS

Kommunpolis Erik Gatu kan konstatera att polisanmälda brott i Säter har minskat om man 2018 jämför med 2017.
Foto: Mikael Eriksson

Antalet anmälda brott minskar i Säter

SÄTER. Antalet polisanmälda brott i Säter har minskat. Framförallt är det stölder av olika slag som blivit färre 2018 jämfört med 2017.

Säter har en positiv utveckling när det gäller antalet polisanmälda brott.
– Framförallt är det olika tillgreppsbrott som minskat om man jämför 2018 med 2017, säger kommunpolis Erik Gatu.
Under 2018 anmäldes 42 fall av bostadsinbrott mot 51 2017. Det som har minskat är inbrott i fritidshus i den södra kommundelen ned mot Smedjebacken. Under 2018 har bostadsinbrotten varit mer koncentrerade till centrala Säter.
– Tillgreppsbrott är kränkande för den som drabbas.

Även om det finns många bakomliggande faktorer till den positiva utvecklingen säger Erik Gatu att en av förklaringarna är de satsningar som gjorts på Grannsamverkan runt om i kommunen. Och fler är på gång, senast i raden är en bostadsrättsförenings om vill starta Grannsamverkan.
Stora Skedvi är ett sådant exempel. Erik Gatu säger att i slutet av 2017 bosatte sig personer med en kriminell livsstil i Stora Skedvi och med detta så ökade brotten. Initiativ togs då i de olika byarna att starta Grannsamverkan och med det så minskade antalet brott.
– Med Grannsamverkan kan man få ned antalet anmälda brott med 26 procent.

Under jul/nyår 2017/2018 var det många företag som drabbades inbrott och stölder. För att möta detta drogs trygghetsvandringar i gång där företag kunde få besök av polis och försäkringsbolag för att få tips om vad de kunde göra för att skydda sig.
Bakom initiativet stod polisen i samverkan med Säters kommun. Erik Gatu hyllar Lokala BRÅ i Säter med dess ordförande Sune Hemmingsson i spetsen.
– Vi har ett bra samarbete, kommunen är på tå.

För att brott ska kunna ske krävs tre komponenter; en motiverad gärningsperson, lämpligt offer eller tillfälle samt avsaknad av en kapabel väktare.
– Man måste se till att man själv inte är ett lämpligt offer.
– Och göra det obekvämt för tjuven.
Det kan handla om att säga hej till en person så den känner att den är iakttagen och att tänka på hur värdesaker förvaras.

När det gäller våldsbrott så har Säter låga siffror. Antalet anmälda våldsbrott ligger konstant runt 100 plus/minus 20.
En förklaring är att Säter inte har en krogmiljö i samma utsträckning som bland annat Borlänge. Erik Gatu säger att många av våldsbrotten är kopplade till krogmiljöer och där alkoholpåverkade män i åldrarna 20 till 25 är den största riskgruppen att bli utsatta.

Även när det gäller kvinnofridsbrott så visar Säter på få anmälningar. 2018 anmäldes 33 fall av våld mot kvinnor, 2017 42 fall och 2016 40 fall.
– Här finns ett stort mörkertal.

Erik Gatu verkar för att det i Säter, på samma sätt som i Avesta och Hedemora, ska införas Huskurage. Det går ut på att grannar ska visa omsorg och omtanke om någon far illa och att förhindra och upptäcka våld i nära relation.
– Gå vid första slaget, det kommer att komma fler, är hans råd.
– Det är alltid den som misshandlar som är ansvarig, det tragiska är att den som är utsatt hittar fel hos sig själv för att ursäkta misshandeln.

Läs även:
Positiv utveckling i södra Dalarna
Ökat antal brott i Avesta

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 07 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS