Ännu en smärtsam insikt

Känner mig precis så sjuk som bara en man kan bli...

Varje fiber i min kropp värker. Försöker övertyga mig själv om att jag fått nått. Lyckas inte riktigt. Kan inte helt freda mig ifrån en högst obehaglig misstanke om att symptomen skulle kunna hörröra från överdriven lättja och osunt stort kostintag under helgerna som just passerat.
Undviker av självbevarelse att besöka min lokala vårdcentral. Ordinerar mig själv en ökad dos av motion och ett kraftigt minskat intag av livsmedel rika på kalorier.
Liknande löften har avgivits förr, påfallande ofta i samband med årsskiften. Statistiken talar inte till min fördel.
Färska fältstudier har påvisat att överdoser av motion är smärtsamma för män i övre medelåldern. Förnuftet har inte riktigt tagit till sig tanken om att en åldrande kropp inte tål vad den förr tålde.
Har hittills bara känt lockelse av ett kostråd. Upphovsmannen var en annan fryntlig figur – kåsören Ehrenmark.
“All glädje utan rotmos är konstlad glädje”, skrev han.
Dallrar instämmande.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Politik är de fnuttigas konst. Mannen bakom åsikten hette Torsten Ehrenmark. Raden blir för mig mer aktuell än annars var fjärde år då politiker vill ha min röst.
Har just avnjutit Gustaf Noréns verbala kölhalning av en fin farbror från Stockholm som förtalat hans barndomsstads fasader.
Nio gubbar, en professor i systematisk teologi och en Lugn kvinna försvarar en gubbe som av minst 18 kvinnor anses var en ful sådan.